Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy fizyki jądrowej 390-FM2-1PFJ
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura zalecana

1) T. Mayer-Kuckuk, „Fizyka jądrowa”, PWN 1983

2) E. Skrzypczak, Z. Szelfiński, „Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych”, PWN 1995

3) A. Strzałkowski, „Wstęp do fizyki jądra atomowego”, PWN 1979

4) J. Araminowicz, „Zbiór zadań z fizyki jądrowej”, PWN 1980

5) D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, „Podstawy fizyki. Tom 5”, PWN, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca

1) V. Acosta, C.L. Covan, B.J. Graham, „Podstawy fizyki współczesnej”, PWN 1981

2) A.K. Wróblewski i inni (pod redakcją) „Encyklopedia fizyki współczesnej”, PWN 1983

3) H. Haken, H.Ch. Wolf, „Atomy i kwanty”, PWN 2002

4) http://pl.wikibooks.org/wiki/Wstęp_do_fizyki_jądra_atomowego

5) H. Stöcker, „Nowoczesne kompendium fizyki”, PWN, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Student:

1) ma poszerzoną wiedzę z zakresu fizyki jądrowej zna i rozumie podstawowe koncepcje teoretyczne, modele matematyczne wybranych zjawisk oraz zna zastosowania praktyczne, o ile specjalność to przewiduje (K_W17)

2) rozumie związek badań podstawowych w zakresie fizyki z zastosowaniami w praktyce, w tym, o ile specjalność to przewiduje, z zastosowaniami w praktyce medycznej (K_W16)

3) umie zinterpretować wyniki eksperymentów w oparciu o wiedzę teoretyczną w zakresie przewidzianym programem specjalności (K_U05)

4) umie ze zrozumieniem stosować metody fizyki teoretycznej do ilościowej i jakościowej analizy wybranych układów i zjawisk fizycznych w zakresie przewidzianym programem specjalności (K_U09)

Metody i kryteria oceniania:

Podsumowanie zdobytej wiedzy jest sprawdzane na końcowym kolokwium. Na ocenę końcową z laboratorium składają się wyniki ze sprawozdań i kolokwium z odpowiednimi wagami: sprawozdania – 0,6; kolokwium – 0,4.

Kryteria oceny kolokwium:

% pkt. ocena

<0, 50%) 2 (ndst)

<50%, 60%) 3 (dst)

<60%, 70%) 3,5 (dst +)

<70%, 80%) 4 (db)

<80%, 90%) 4,5 (db +)

<90%, 100%) 5 (bdb)

Zakres tematów:

Zagadnienia podejmowane podczas laboratorium :

1) Elementy mechaniki relatywistycznej i mechaniki kwantowej

2) Spin, parzystość, przejścia gamma, reguły wyboru, natężenia.

3) Statystyka procesów w pomiarach zjawisk jądrowych. Rozkład Poissona i Gaussa

4) Reakcje jądrowe, ciepło reakcji

5) Spadek natężenia w funkcji odległości od źródła

6) Spektroskopia promieniowania gamma, kalibracja, energetyczna zdolność rozdzielcza

7) Pomiary koincydencyjne kwantów gamma.

Metody dydaktyczne:

Podczas zajęć laboratoryjnych przed przystąpieniem do eksperymentu studenci muszą wykazać się znajomością wymaganych zagadnień wstępnych oraz niezbędnych elementów układu pomiarowego a także świadomością celu doświadczenia po czym wykonują doświadczenia, z których muszą sporządzić sprawozdania.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:00 - 14:15, sala 2032
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.