Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do teorii procesów stochastycznych 390-FM2-1TPS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie (na ocenę) laboratorium. Ostateczna ocena z przedmiotu zależy od oceny z laboratorium, aktywności i frekwencji na wykładach (która jest sprawdzana) oraz od wyniku rozmowy, przeprowadzonej po zakończeniu zajęć, polegającej na omówieniu 3ch zagadnień wylosowanych z uprzednio przygotowanej listy zagadnień.

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia teorii procesów stochastycznych: pojęcie procesu stochastycznego i jego probabilistyczny opis; procesy stochastyczne ściśle stacjonarne i stacjonarne w szerszym sensie; normalne (gaussowskie) procesy stochastyczne; uśrednianie w czasie i ergodyczne procesy stochastyczne; zespolone zmienne losowe i zespolone procesy stochastyczne; widmowa gęstość mocy stacjonarnego w szerszym sensie procesu stochastycznego, twierdzenie Wienera-Chinczyna.

2. Elementy teorii układów liniowych: pojęcie układu liniowego i jego odpowiedź impulsowa; układy stacjonarne i ich transmitancja; przetwarzanie stacjonarnych w szerszym sensie procesów stochastycznych przez stacjonarne układy liniowe.

3. Statystyczna teoria wykrywania sygnałów w szumie: testowanie hipotez i podejście Neymana-Pearsona; wykrywanie znanego sygnału w addytywnym, gaussowskim i stacjonarnym szumie - filtr dopasowany; estymacja parametrów sygnału i ich błędów - macierz Fishera.

Metody dydaktyczne:

Wykład.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 2004
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.