Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalistyczna pracownia fizyczna I 390-FM2-1SPF1
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1) opis ćwiczenia dostępny przy stanowisku doświadczalnym

2) D.Halliday, R.Resnick, Fizyka dla studentów nauk przyrodniczych i technicznych, tom I i II, PWN (1972)

3) R.Resnick, D.Halliday, J.Walker, Podstawy fizyki tom 1-5, PWN 2015

Efekty uczenia się:

1. zna sposoby eksperymentalnej weryfikacji praw i koncepcji fizycznych, zna budowę oraz zasady działania aparatury pomiarowej do wybranych doświadczeń z zakresu mechaniki, optyki, elektryczności i magnetyzmu, termodynamiki (K_W09, K_W11, K_W13, K_W15)

2. zna sposoby eksperymentalnej weryfikacji praw i koncepcji fizycznych, zna budowę oraz zasady działania aparatury pomiarowej do wybranych doświadczeń z zakresu fizyki mikroświata (K_W17)

3. uzyskuje świadomość wagi eksperymentu jako sposobu weryfikacji koncepcji teoretycznych oraz świadomość niepewności eksperymentalnych (K_W03)

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia pracowni specjalistycznej I niezbędnie jest zaliczenie wszystkich wykonywanych ćwiczeń laboratoryjnych. Podstawą oceny jest zaliczenie sprawdzianu z wiadomości wstępnych (teoria) w 30% i raportu 70%. Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskanie co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów.

Zakres tematów:

Student wykonuje samodzielnie cztery z następujących ćwiczeń:

1. Badanie efektu Seebecka.

2. Badanie efektu Peltiera.

3. Echografia ultradźwiękowa.

4. Badanie pojemności cieplnej ciał stałych.

5. Badanie charakterystyki komórki fotowoltaicznej.

6. Badanie ciśnienia pary w 100 C- molowe ciepło parowania.

Metody dydaktyczne:

laboratorium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.