Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza sygnałów i obrazowanie 390-FM2-1ASO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura zalecana:

1. J. Szabatin, Podstawy teorii sygnałów, WKiŁ, Warszawa 2002.

2. W. Malina, Cyfrowe przetwarzanie obrazów, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2008.

3. R. Tadeusiewicz, P. Kohoroda, Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Kraków 1997, WFPT. http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0098/komputerowa_analiza.pdf

Literatura dodatkowa:

1. T.P. Zieliński, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, WKiŁ, Warszawa 2005.

2. J. Cytowski, Cyfrowe przetwarzanie obrazów medycznych, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Student:

1. zna fizyczne i matematyczne podstawy współczesnych metod obrazowania medycznego, w tym tomografii rentgenowskiej i komputerowej oraz obrazowania z wykorzystaniem metod niejonizujących (K_W27)

2. zna narzędzia matematyczne do analizy danych eksperymentalnych, analizy sygnałów i obrazów, w tym medycznych obrazów diagnostycznych (K_W29)

3. zna sposoby tworzenia obrazu, w tym obrazu cyfrowego, zna metody przetwarzania i poprawy jakości obrazów i sygnałów (K_W30)

4. zna techniki analizy obrazów, optymalizacji oraz odzyskiwania informacji ilościowej (K_W31)

5. zna metody otrzymywania obrazów i sygnałów diagnostycznych do zastosowań medycznych (K_W32)

6. ma świadomość ciągłego i szybkiego rozwoju fizyki medycznej, potrafi określić kierunek swoich zainteresowań i podjąć samodzielne kształcenie (K_U41)

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu kształcenia odbywa się egzamin złożony z części pisemnej i ustnej, który weryfikuje uzyskaną wiedzę. Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie (na ocenę) laboratorium.

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu przetwarzania i analizy sygnałów. Źródła, klasyfikacja i parametry sygnałów.

2. Akwizycja i przetwarzanie sygnałów.

3. Analiza sygnałów w dziedzinie czasu.

4. Analiza częstotliwościowa sygnałów dyskretnych i jej interpretacja.

5. Filtracja cyfrowa. Algorytmy filtracji cyfrowej.

6. Podstawowe metody cyfrowej analizy sygnału. Rozpoznawanie sygnałów fonicznych.

7. Obraz: definicja, struktura i rodzaje.

8. Zasady tworzenia obrazu cyfrowego. Metody pozyskiwania obrazów cyfrowych.

9. Obrazy barwne, modele barw.

10. Bezkontekstowe przetwarzanie obrazu (punktowe, arytmetyczne i geometryczne).

11. Kontekstowa filtracja obrazów (filtry liniowe i nieliniowe, dwuwymiarowa dyskretna transformata Fouriera, filtracja przestrzenna).

12. Przekształcenia morfologiczne.

13. Analiza obrazów cyfrowych. Metody segmentacji i indeksacji obrazu.

14. Pomiary na obrazach cyfrowych w tym ocena rozmiarów i kształtów obiektów, analiza tekstury, tworzenie statystyk.

Metody dydaktyczne:

Wykłady są wzbogacone prezentacjami (wykorzystanie oprogramowania Power Point) z licznymi przykładami przekazywanych treści. Studenci są stymulowani do zadawania pytań i dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.