Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza sygnałów i obrazowanie 390-FM2-1ASO
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura zalecana:

1. J. Szabatin, Podstawy teorii sygnałów, WKiŁ, Warszawa 2002.

2. W. Malina, Cyfrowe przetwarzanie obrazów, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2008.

3. R. Tadeusiewicz, P. Kohoroda, Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Kraków 1997, WFPT. http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0098/komputerowa_analiza.pdf

Literatura dodatkowa:

1. T.P. Zieliński, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, WKiŁ, Warszawa 2005.

2. J. Cytowski, Cyfrowe przetwarzanie obrazów medycznych, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Student:

1. zna fizyczne i matematyczne podstawy współczesnych metod obrazowania medycznego, w tym tomografii rentgenowskiej i komputerowej oraz obrazowania z wykorzystaniem metod niejonizujących (K_W27)

2. zna narzędzia matematyczne do analizy danych eksperymentalnych, analizy sygnałów i obrazów, w tym medycznych obrazów diagnostycznych (K_W29)

3. zna sposoby tworzenia obrazu, w tym obrazu cyfrowego, zna metody przetwarzania i poprawy jakości obrazów i sygnałów (K_W30)

4. zna techniki analizy obrazów, optymalizacji oraz odzyskiwania informacji ilościowej (K_W31)

5. zna metody otrzymywania obrazów i sygnałów diagnostycznych do zastosowań medycznych (K_W32)

6. potrafi korzystać z literatury, zasobów Internetu oraz dokumentacji technicznej aparatury medycznej – w tym z dokumentacji w języku angielskim, zna podstawowe źródła informacji o bieżących problemach i osiągnięciach fizyki medycznej (K_U40)

7. ma świadomość ciągłego i szybkiego rozwoju fizyki medycznej, potrafi określić kierunek swoich zainteresowań i podjąć samodzielne kształcenie (K_U41)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z laboratorium jest średnią ocen uzyskanych podczas zajęć laboratoryjnych oraz jednego kolokwium.

Zakres tematów:

1. Biblioteki przetwarzania sygnałów.

2. Generowanie i edycja sygnału. Określenie parametrów sygnału audio.

3. Analiza widmowa sygnałów okresowych.

4. Analiza częstotliwościowa sygnałów dyskretnych - metody nieparametryczne.

5. Analiza częstotliwościowa sygnałów, charakterystyki częstotliwościowe filtrów.

6. Spektrogram sygnałów niestacjonarnych.

7. Biblioteki przetwarzania obrazu. Reprezentacja obrazu cyfrowego. Ładowanie i zapisywanie obrazów.

8. Modele kolorów: RGB, CMYK, HSL, CIE Lab.

9. Przekształcenia geometryczne obrazu: przesunięcie, obrót i skalowanie. Jasność, kontrast i korekcja gamma.

10. Histogram obrazu: wizualizacja i transformacja histogramu. Transformacja obrazu za pomocą krzywej jasności.

11. Maskowanie obrazu: definicja maski, wizualizacja maski. Transformacja obrazu przy określonej masce.

12. Transformacja Fouriera (FT) i odwrotna transformata Fouriera (IFT), wizualizacja transformacji. Filtrowanie obrazu w dziedzinie częstotliwości.

13. Wybrane przemiany morfologiczne. Pomiary obrazów cyfrowych.

Metody dydaktyczne:

Przedmiot w formie zajęć laboratoryjnych jest realizowany w pracowni komputerowej. Na laboratorium implementowane są podstawowe algorytmy przetwarzania sygnałów 1D i 2D. Studenci wykonują, wskazane przez prowadzącego, zadania praktyczne z zakresu analizy sygnałów i obrazowania, z uwzględnieniem zastosowań w medycynie. Prowadzący zachęca studentów do pracy zespołowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.