Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algorithms and Data Structures 390-ERS-3ASD
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Rober Lafore – „Data Structures and Algorithms”, (ISBN: 0-672-31633-1).

Literatura uzupełniająca:

1. Adam Drozdek - "Algorytmy i struktury danych", Wydawnictwo Helion, (ISBN: 83-7361-385-4).

Efekty uczenia się:

1. Potrafi przedstawiać algorytmy w postaci: listy kroków, schematów blokowych, schematów zwartych NS.

2. Potrafi określić złożoność obliczeniową prostych programów.

3. Potrafi korzystać z prostych narzędzi (np.: JavaBlock) wspomagających projektowanie algorytmów.

4. Potrafi wykorzystywać rekurencję, rozumiejąc jej mocne i słabe strony.

5. Potrafi programować i wykorzystywać klasy (w C++) implementujące interfejsy popularnych struktur danych takich jak: tablice, stosy, kolejki, listy, drzewa, grafy.

6. Umie projektować i wykorzystywać różne algorytmy sortowania.

K_W24 (ma podstawową wiedze z zakresu algorytmiki i struktur danych);

K_U29 (umie korzystać ze źródeł wiedzy w języku angielskim);

K_K05 (potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Po zakończeniu kształcenia z przedmiotu Algorytmy i struktury danych odbywa się egzamin pisemny, który weryfikuje uzyskaną wiedzę. Na ocenę końcową składają się wynik zaliczenia laboratorium i wynik egzaminu pisemnego.

Zaliczenie laboratorium odbywa się na podstawie: obecności, aktywności, oraz zaliczenia w jednej z form oceniania (do wyboru przez studenta):

I. Zaliczenia przy komputerze obejmującego wybrane zagadnienia z materiału laboratoryjnego (rozwiązać problem przez napisanie lub zmodyfikowanie algorytmu w języku C++).

II. Projekt (rozwiązać jeden z podanych problemów przez napisanie lub zmodyfikowanie algorytmu w języku C++; problem może zostać wybrany przez studenta po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:00 - 11:15, sala 2001
Andrzej Pisarski 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)