Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Special Theory of Relativity 390-ERS-2STW
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny. Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie (na ocenę) konwersatorium.

Zakres tematów:

1. Kinematyka relatywistyczna: zasada względności; transformacja Lorentza; skrócenie Lorentza; dylatacja czasu i pojęcie czasu

własnego; relatywistyczne prawo dodawania prędkości; aberracja światła.

2. Geometria czasoprzestrzeni Minkowskiego: diagramy czasoprzestrzenne; stożek świetlny; niezmiennicze hiperbole.

3. Dynamika relatywistyczna: relatywistyczne równanie ruchu, relatywistyczny pęd i energia, czterowektor energii-pędu cząstki; zjawisko

Dopplera; zasady zachowania energii i pędu i ich zastosowania -- zjawisko Comptona, wiązki przeciwbieżne w akceleratorach cząstek

elementarnych, kreacja par cząstka-antycząstka.

Metody dydaktyczne:

Wykład.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:00 - 11:45, sala 2011
Piotr Jaranowski 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)