Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna I 320-BS2-1PSPI
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek prowadzącego pracownię (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych (KA7_UG1)

2. Student zna i rozumie nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych i terenowych badaniach biologicznych (KA7_UG2)

3. Student potrafi dobierać adekwatną do postawionych celów metodę badawczą, interpretować uzyskane wyniki, formułować wnioski na ich podstawie, jak i na podstawie danych z literatury (KA7_UW1)

4. Student potrafi wykorzystywać zaawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu rozwiązywania problemów badawczych (KA7_UW2)

5. Student potrafi pracować z biologicznym materiałem zakaźnym oraz niebezpiecznym (KA7_UW3)

6. Student odnaleźć się w pracach zespołowych i podejmować obowiązki kierowania zespołem (KA7_UO7)

7. Student jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy w celu rozwiązania problemu (KA7_KO3)

Sposoby weryfikacji:

1. Bieżąca ocena postępów pracy studenta w zakresie badań laboratoryjnych lub terenowych związanych z pracą magisterską

Metody i kryteria oceniania:

1. Czynny udział w zajęciach i konsultacjach

2. Pozytywna ocena bieżących postępów podczas wykonywania zadań laboratoryjnych lub terenowych związanych z tematem pracy magisterskiej

Zakres tematów:

Tematykę i zakres zadań laboratoryjnych lub terenowych student ustala indywidualnie z nauczycielem prowadzącym pracownię specjalizacyjną, zgodnie z potrzebami wynikającymi z podjętego tematu pracy magisterskiej.

Metody dydaktyczne:

projekt, udział w badaniach eksperymentalnych, analiza tekstów, dyskusja, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:30 - 17:45, (sala nieznana)
każdy piątek, 13:45 - 16:00, (sala nieznana)
Julita Sadowska, Izabela Tałałaj, Magdalena Fiłoc, Agnieszka Bona, Emilia Brzosko, Andrzej Bajguz, Agata Kostro-Ambroziak, Krzysztof Deoniziak, Marek Konarzewski, Adam Hermaniuk 11/ szczegóły
2 każdy wtorek, 15:30 - 17:45, (sala nieznana)
Paweł Brzęk, Paweł Mirski, Agata Kostro-Ambroziak, Alina Stankiewicz, Izabela Tałałaj, Tomasz Włodarczyk, Julita Sadowska, Katarzyna Puczko 11/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Grabowska, Alina Stankiewicz, Magdalena Fiłoc, Izabela Tałałaj, Andrzej Gębczyński, Łukasz Ołdakowski, Adam Hermaniuk, Krzysztof Deoniziak 9/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Bartoszewicz, Danuta Drzymulska, Andrzej Gębczyński, Ewa Oleńska, Aneta Książek, Adam Tylicki, Izabela Tałałaj, Magdalena Czajkowska, Justyna Drewnowska, Tomasz Hauschild 12/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Iwona Ciereszko, Paweł Brzęk, Magdalena Świsłocka, Danuta Drzymulska, Aleksandra Staszak, Agnieszka Bona, Maciej Matosiuk, Piotr Zieliński 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.