Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna III 360-FS1-2AM3
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. J. Banaś, S. Wędrychowicz- „Zbiór zadań z analizy matematycznej" WNT, Warszawa !997,

2. W. Krysicki, L. Włodarski- „Analiza matematyczna w zadaniach" część druga, PWN, Warszawa 1977,

3. M. Gewert ,Z.Skoczylas- „Analiza matematyczna 2: , przykłady, zadania", Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2005,

4. G N. Berman- „Zbiór zadań z analizy matematycznej”, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 1999.

5. G.I. Zaporożec- „Metody rozwiązywania zadań z analizy matematycznej" Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1974

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe pojęcia oraz metody nowoczesnego rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych rzeczywistych, ze szczególnym uwzględnieniem badania ekstremów lokalnych, globalnych warunkowych i związanych i dowiaduje się jak te działy analizy matematycznej są wykorzystywane w ekonomii. kolokwium/kolokwia; domowe prace rachunkowe/problemowe; prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Umie wykorzystywać twierdzenia i metody rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych w zagadnieniach związanych z optymalizacją oraz poszukiwaniem ekstremów lokalnych i globalnych, podając precyzyjne uzasadnienia poprawności swoich rozumowań. - kolokwium/kolokwia; domowe prace rachunkowe/problemowe; prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Umie sprawdzić istnienie funkcji zadanych za pomocą nieliniowych układów równań (funkcji uwikłanych) oraz potrafi obliczać pochodne i znajdować ekstrema takich funkcji. - kolokwium/kolokwia; domowe prace rachunkowe/problemowe; prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Metody i kryteria oceniania:

1. Przewidziane są następujące prace pisemne: kolokwia oraz kartkówki.

2. Obecność na zajęciach, kolokwiach i egzaminie zgodnie z Regulaminem studiów Uniwersytetu w Białymstoku i wewnętrznymi przepisami Wydziału Matematyki,

3. Warunki zaliczenia ćwiczeń:

0p – 49 punktów – niedostateczny

50p – 59 punktów – dostateczny

60p – 69 punktów – dostateczny plus

70p – 79 punktów – dobry

80p – 89 punktów – dobry plus

90p – i więcej – bardzo dobry

Punkty student(ka) może otrzymać za:

* kolokwia- przewidziane są trzy kolokwia, a pod uwagę będzie brana punktacja z dwóch, z których dany student(ka) otrzymał najwyższy wynik,

*kartkówki,

*aktywność na zajęciach.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, rozwiązywanie zadań domowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:45, sala 2048
każda środa, 10:15 - 12:00, sala 2048
Karolina Wojciechowicz 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)