Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna II 360-FS1-1AM2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

W trakcie semestru planowane są dwa kolokwia, prace domowe, kartkówki.

Minimalnym warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie kolokwiów na przynajmniej 50% możliwych do zdobycia punktów. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach.

Metody dydaktyczne:

zadania rachunkowe, studiowanie literatury, praca indywidualna oraz w grupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 12:15 - 13:45, sala e-learning
każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Aneta Sliżewska, Agnieszka Stocka 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)