Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie systemów informatycznych 420-ES1-3PSI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

- Zna procesy i wybrane modele cyklu życia oprogramowania i systemów informatycznych. K_IE1A_W02, , K_IE1A_W04

- Zna wybrane podejścia do rozwijania systemów i do prowadzenia przedsięwzięć informatycznych. K_IE1A_W02

- Zna podstawy obiektowego modelowania systemów z wykorzystaniem UML. K_IE1A_W02, K_IE1A_W04

- Rozumie konieczność ciągłego dokształcania się. K_IE1A_K01, K_IE1A_K05

Metody sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się (wykład):

- sprawdzian pisemny i ustny

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia wykładu:

- uzyskanie z egzaminu co najmniej 50% punktów

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie zajęć towarzyszących.

Zakres tematów:

01. Wprowadzenie od inżynierii systemów i oprogramowania.

02. Procesy i modele cyklu życia oprogramowania.

03. Dokumentowanie projektów i systemów.

04. Znaczenie standaryzacji w inżynierii oprogramowania. Standardy IEEE.

05. Podejścia RAD i "Agile" od rozwijania oprogramowania.

06. Inżynieria wymagań.

07. Analiza i modelowanie systemów.

08. Modelowanie obiektowe z wykorzystaniem UML

09. Projektowanie systemów informatycznych.

10. Implementowanie i testowanie oprogramowania.

11. Dostarczanie oprogramowania i wdrażanie systemów. Weryfikowanie i ocena rozwiązań IT.

12. Konserwacja systemów. Zarządzanie konfiguracjami.

13. Oprogramowanie wspomagające inżynierię systemów i prowadzenie przedsięwzięć informatycznych

14. Wybrane ekonomiczne i organizacyjne zagadnienia związane z projektowaniem systemów.

Metody dydaktyczne:

Wykład (30 h), konsultacje, praca nad literaturą.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marek Parfieniuk 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)