Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru - Różnorodność genetyczna roślin 320-BS2-2PDW08
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 15
Efekty uczenia się:

1.Student wskazuje powiązania wiedzy biologicznej z innymi dyscyplinami

przyrodniczymi (K_W02).

3. Student posługuje się podstawową literaturą fachową w języku ojczystym oraz posiłkuje się prostą terminologią specjalistyczną w języku obcym, korzystając z dostępnych baz danych (K_U06, K_U07, K_U15).

4. Student samodzielnie dociera do źródeł wiedzy fachowej w celu jej pogłębiania, aktualizowania i syntetyzowania oraz prezentuje treści naukowe (K_U08).

5. Pracuje samodzielnie i zespołowo w rozwiązywaniu problemów (K_K02).

6. Student wykazuje kreatywność w poszukiwaniach i doborze danych z literatury i krytycyzm w wyrażaniu opinii (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę konwersatoriów i wykładu (obecność na wykładach obowiązkowa, wykłady odbywają się na platformie MS Teams).

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, laboratoria.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala zdalnie
Emilia Brzosko, Ada Wróblewska, Edyta Jermakowicz 14/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.