Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot do wyboru - Różnorodność genetyczna roślin 320-BS2-2PDW08
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Beatty, G. E., & Provan, J. (2011). Comparative phylogeography of two related plant species with overlapping ranges in Europe, and the potential effects of climate change on their intraspecific genetic diversity. BMC Evolutionary Biology, 11(1), 1-11. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21272309/

2. Brzosko, E., & Wróblewska, A. (2013). Genetic diversity of nectar-rewarding Platanthera chlorantha and nectarless Cephalanthera rubra. Botanical Journal of the Linnean Society, 171(4), 751-763. https://academic.oup.com/botlinnean/article/171/4/751/2416271.

3. Cozzolino, S., Noce, M. E., Musacchio, A., & Widmer, A. (2003). Variation at a ch loroplast minisatellite locus reveals the signature of habitat fragmentation and genetic bottlenecks in the rare orchid Anacamptis palustris (Orchidaceae). American Journal of Botany, 90(12), 1681-1687. https://bsapubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.3732/ajb.90.12.1681.

4. Duffy, K. J., Scopece, G., Cozzolino, S., Fay, M. F., Smith, R. J., & Stout, J. C. (2009). Ecology and genetic diversity of the dense-flowered orchid, Neotinea maculata, at the centre and edge of its range. Annals of Botany, 104(3), 507-516. https://academic.oup.com/aob/article/104/3/507/226782.

5. Hedrén, M. (2009). Plastid DNA haplotype variation in Dactylorhiza incarnata (Orchidaceae): evidence for multiple independent colonization events into Scandinavia. Nordic Journal of Botany, 27(1), 69-80. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1756-1051.2009.00274.x.

6. Hedrén, M., Birkedal, S., de Boer, H., Ghorbani, A., Gravendeel, B., Hansson, S., ... & Zarre, S. (2021). Asymmetric contributions of seed and pollen to gene dispersal in the marsh orchid Dactylorhiza umbrosa in Asia Minor. Molecular Ecology, 30(8), 1791-1805. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mec.15848.

7. Honnay, O., Adriaens, D., Coart, E., Jacquemyn, H., Roldan-Ruiz, I. (2007). Genetic diversity within and between remnant populations of the endangered calcareous grassland plant Globularia bisnagarica L. Conservation genetics, 8(2), 293-303. https://link.springer.com/article/10.1007/s10592-006-9169-y.

8. Königer, J., Rebernig, C. A., Brabec, J., Kiehl, K., & Greimler, J. (2012). Spatial and temporal determinants of genetic structure in Gentianella bohemica. Ecology and Evolution, 2(3), 636-648. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3399150/.

9. Luttikhuizen, P. C., Stift, M., Kuperus, P., & Van Tienderen, P. H. (2007). Genetic diversity in diploid vs. tetraploid Rorippa amphibia (Brassicaceae). Molecular Ecology, 16(17), 3544-3553. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17845429/.

10. Pfeifer, M., Schatz, B., Xavier Pico, F., Passalacqua, N. G., Fay, M. F., Carey, P. D., & Jeltsch, F. (2009). Phylogeography and genetic structure of the orchid Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. across its European central–marginal gradient. Journal of Biogeography, 36(12), 2353-2365. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2699.2009.02168.x.

11. Surina, B., Schneeweiss, G. M., Glasnović, P., & Schönswetter, P. (2014). Testing the efficiency of nested barriers to dispersal in the Mediterranean high mountain plant Edraianthus graminifolius (Campanulaceae). Molecular Ecology, 23(11), 2861-2875. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mec.12779.

12. Rungis, D., Laivins, M., Gailite, A., Korica, A., Lazdina, D., Skipars, V., & Veinberga, I. (2017). Genetic analysis of Latvian Salix alba L. and hybrid populations using nuclear and chloroplast DNA markers. iForest-Biogeosciences and Forestry, 10(2), 422. https://iforest.sisef.org/abstract/?id=ifor2004-009.

13. Stone, J. L., Crystal, P. A., Devlin, E. E., Downer, R. L., & Cameron, D. S. (2012). Highest genetic diversity at the northern range limit of the rare orchid Isotria medeoloides. Heredity, 109(4), 215-221. https://www.nature.com/articles/hdy201231.

14. Wroblewska, A. (2012). The role of disjunction and postglacial population expansion on phylogeographical history and genetic diversity of the circumboreal plant Chamaedaphne calyculata. Biological Journal of the Linnean Society, 105(4), 761-775. https://academic.oup.com/biolinnean/article/105/4/761/2452414?login=true

15. Wróblewska, A., & Mirski, P. (2018). From past to future: impact of climate change on range shifts and genetic diversity patterns of circumboreal plants. Regional environmental change, 18(2), 409-424. https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-017-1208-3.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie złożoność procesów ewolucyjnych, czynników biologicznych i ekologicznych w kształtowaniu różnorodności genetycznej populacji roślin na trzech poziomach organizacji biologicznej, w różnych okresach historycznych, roślin o różnym statusie zagrożenia i typowych dla różnych biomów roślinnych. KA7_WG1.

2. Student zna i rozumie złożone procesy komórkowe na poziomie molekularnym kształtujące strukturę genetyczną roślin. KA7_WG2.

3. Student zna nowoczesne markery i techniki molekularne stosowane w analizie DNA roślinnego. KA7_WG6.

4. Student umie wybrać zaawansowane techniki molekularne w analizie DNA roślinnego biorąc pod uwagę problem badawczy i rodzaj analizowanego materiału roślinnego. KA7_UW2.

5. Student umie posługiwać się angielskim językiem naukowym na poziomie B2+, samodzielnie czytając, analizując i interpretując publikacje naukowe z zakresu różnorodności genetycznej roślin. KA7_UK6.

6. Student umie i jest gotów do samodzielnego wyszukiwania informacji naukowych niezbędnych w planowaniu i poszerzaniu własnego warsztatu pracy naukowej i zawodowej związanych z fitotaksonomią, filogeografią, ekologią roślin i ochroną przyrody. KA7_UU8, KA7_KR5.

Sposoby weryfikacji:

- prezentacja multimedialna oparta na analizie i interpretacji publikacji naukowej: KA7_WG1, KA7_WG2, KA7_WG6, KA7_UK6, KA7_UU8, KA7_KR5

- kolokwium pisemne (pytania otwarte i testowe zamknięte): KA7_WG1, KA7_WG2, KA7_UW2, KA7_WG6, KA7_UK6, KA7_UU8, KA7_KR5

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę pozytywną (średnia ocen z prezentacji opartej na publikacji naukowej i kolokwium pisemnego).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

1. Wzorce dyspersji genów a czas i odległość na jaki przenoszone są pyłek i nasiona roślin o różnych cechach biologii.

2. Procesy towarzyszące kolonizacji polodowcowej i ich wpływ na rozkład różnorodności genetycznej populacji danego gatunku.

3. Uwarunkowania różnorodności genetycznej populacji w centrum i na skraju zasięgu geograficznego.

4. Wpływ barier geograficznych na historyczne i współczesne wzorce różnorodności genetycznej roślin.

5. Fragmentacja siedlisk i cechy demograficzne populacji a wzorce różnorodności genetycznej roślin podlegających silnej antropopresji.

6. Adaptacyjne uwarunkowania hybrydyzacji i jej wpływ na różnorodność genetyczną poliploidów.

7. Uwarunkowania różnorodności genetycznej gatunków rzadkich i ich zastosowanie w czynnej ochronie gatunkowej.

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, praca z literaturą, dyskusja, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:45 - 13:15, sala zdalnie
Izabela Tałałaj 14/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)