Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru - Podstawy komunikacji zwierząt 320-BS2-2PDW4
Zajęcia terenowe (ZTR) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bradbury JW, Vehrencamp SL. 2011. Principles of animal communication, 2nd ed. Sinauer

Davies NB, Krebs JR, West SA. 2012. An introduction to behavioural ecology, 4th edition. Wiley

Brumm H. 2013. Animal Communication and Noise. Springer

Aubin T, Mathevon N. 2020. Coding strategies in vertebrate acoustic communication. Springer

Hedwig B. 2014. Insect hearing and acousitc communication. Springer

Cocroft RB, Gogala M, Hill PSM, Wessel A. 2014. Studying vibrational communication. Springer

Ladich F. 2015. Sound communication in fishes. Springer

Bee MA, Miller CT. 2017. Psychological mechanisms in animal communication. Springer

Hill PSM, Lakes-Harlan R, Mazzoni V, Narnis PM, Virant-Doberlet M, Wessel A. 2019. Biotremology: Studying Vibrational Behavior. Springer

Efekty uczenia się:

1. Student wskazuje problemy funkcjonowania zwierząt w różnych środowiskach (KA6_WG1, KA6_WG2, KA6_WG3) .

2. Student wskazuje modyfikacje procesów fizjologicznych niezbędne do życia w danym środowisku (KA6_WG1, KA6_WG2, KA6_WG3, KA6_UW3, KA6_UW4, KA6_UW7).

3. Student wyjaśnia zależność pomiędzy środowiskiem a działaniem narządów i układów fizjologicznych (KA6_WG1, KA6_UW3, KA6_UW4, KA6_UW7).

4. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie zwierzęcym (KA6_WG1, KA6_UW3, KA6_UW4, KA6_UK9).

5. Student analizuje i przedstawia przykłady dostosowania procesów fizjologicznych zwierząt do środowiska życia (KA6_WG5, KA6_UW3, KA6_UW4, KA6_UW7, KA6_UW8, KA6_UK9, KA6_UO10, KA6_UU12, KA6_KK1, KA6_KR5).

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje na podstawie raportu podsumowującego zajęcia terenowe.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w Uchwale 4/2014 Rady Naukowej IB Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB z 2.12.2014 r. w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych.

Zakres tematów:

1. Formy komunikacji organizmów występujących w północno-wschodniej Polsce

2. Charakterystyka sygnałów produkowanych przez organizmy występujące w północno-wschodniej Polsce

3. Metody badań komunikacji zwierząt

Metody dydaktyczne:

1. obserwacje terenowe

2. praca w zespole

3. konsultacje

4. dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 13:45 - 16:00, sala zaj-ter
Krzysztof Deoniziak 18/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.