Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru - Ekologia płazów 320-BS2-2PDW5
Zajęcia terenowe (ZTR) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe. Część 1-3. PWN

2. Głowaciński Z, Sura P. 2018. Atlas płazów i gadów Polski. PWN

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

1. Student opisuje jedność i różnorodność płazów, z uwzględnieniem cech charakterystycznych dla poszczególnych grup zgodnie z ich podziałem systematycznym (KA7_WG1)

2. Student identyfikuje gatunki kręgowców charakterystyczne dla ekosystemów i biomów, w tym gatunki zagrożone i chronione (KA7_WG3).

3. Student zna i rozumie podstawowe metody,reguły i techniki prowadzenia badań terenowych (KA7_WG6)

4. Student potrafi zastosować standardowe metody badań terenowych w celu poznania procesów biologicznych oraz prowadzić ich dokumentację (KA7_UW2)

5. Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, a także pracować samodzielnie i w grupie (KA7_UO7)

Sposoby weryfikacji:

- KA7_WG1, WG3, WG6, UW2 - egzamin ustny

Metody i kryteria oceniania:

1. Bieżąca kontrola i ocena stanu wiedzy studentów dokonywana w trakcie wykonywania poszczególnych zadań w terenie.

2. Egzamin ustny z wiedzy na temat biologii i ekologii krajowych gatunków płazów.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w Uchwale 4/2014 Rady Naukowej IB Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB z 2.12.2014 r. w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych.

Zakres tematów:

1. Organizacja zajęć terenowych, wymagania, zasady bezpieczeństwa

2. Biologia i ekologia płazów północno wschodniej Polski - obserwacje terenowe

3. Przykłady projektów ochrony płazów w Polsce - udział w organizowanej przez Biebrzański Park Narodowy i Koło Naukowe Biologów UwB "Akcji Płotki" polegającej na ochronie płazów w trakcie wiosennych migracji do miejsc rozrodu

Metody dydaktyczne:

1. obserwacje terenowe

2. praca w zespole

3. konsultacje

4. dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 13:45 - 16:00, sala zaj-ter
Adam Hermaniuk, Krzysztof Deoniziak 17/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.