Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo i etyka konfliktów zbrojnych 350-HS1-2ETY
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

jw.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza:

- wykazuje znajomość historii porównawczej

- zdaje sobie sprawę z diachronicznej struktury przeszłości

- wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

- rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami z uwzględnieniem specyfiki wiedzy w dziedzinach ochrony i promocji dziedzictwa historycznego, wojskowości i bezpieczeństwa

- rozpoznaje relacje i zależności na poziomie podstawowym pomiędzy przeszłością a aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi

- rozumie podstawowe mechanizmy kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne

KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WK2, KP6_WK3, KP6_WK4, KP6_WK5

2. Umiejętności

- samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

- potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

- potrafi przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne

- potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie badania

KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UK1, KP6_UK2, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UO1, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UO1, KP6_UU1,

3. Kompetencje

- ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

- formułuje sądy na temat podstawowych kwestii z zakresu historii, w kontekście problemów ekonomicznych, politycznych, kulturowych, społecznych i prawnych

- docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.

- stosowania zasad etycznych

- uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym

Metody sprawdzania – test, ocena aktywności w trakcie zajęć

KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4, KP6_KO1, KP6_OK3, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

jw.

Zakres tematów:

jw.

Metody dydaktyczne:

jw.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Łukasz Niewiński 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.