Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia cukrów, lipidów i białek 310-CS2-1PDWII-24
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Aleksander Kołodziejczyk “Naturalne Związki Organiczne”, PWN Warszawa 2003

U. Wrzeciono, L. Zaprutko, „Chemia Związków Naturalnych. Zagadnienia wybrane”, Wydawnictwo Akademii Medycznej w Poznaniu, 2001.1. T. H. Lindhorst „Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry” Willey-VCH Verlag 2007

Janusz Wiśniewski, Janusz Nadaj, “Podstawy Chemii Cukrów” 1997

J. McMurry, Chemia organiczna, tom 5, WN PWN, Warszawa 2012Z.

E. Morris D.G. Stereochemia, PWN, Warszawa, 2008

Sikorski; E. Babicz-Zielińska [et al.] - Chemia Żywności. Skład, przemiany i właściwości żywności (red. Z. E. Sikorski), Wyd. 4 uaktual., WNT, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

P7 WG1, KP7 WG2 - Posiada wiedzę z zakresu budowy, właściwości, występowania cukrów, lipidów i białek. Zna i rozumie rolę jaką związki te odgrywają w organizmie człowieka oraz w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym, rolnictwie. Prawidłowo objaśnia przemiany chemiczne biomolekuł.

KP7 UW4 - Prawidłowo interpretuje zależność właściwości biomolekuł od ich budowy chemicznej. Potrafi ocenić wartość odżywczą i prozdrowotną produktów żywnościowych na podstawie ich składu chemicznego.

KP7 UU2 - Rozumie potrzebę wzbogacania swojej wiedzy dotyczącej produktów naturalnych

KP7 KK1- umie poddać weryfikacji informacje rozpowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu chemii, rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literatura fachową.

Metody i kryteria oceniania:

1. Wykonanie przygotowanych doświadczeń

2. Ocena ciągła realizacji ćwiczenia laboratoryjnego i przestrzegania przepisów BHP w trakcie jego wykonywania.

4. Ocena sprawozdania pisemnego z wykonanego ćwiczenia.

5. Sprawdziany pisemne z wiedzy teoretycznej dotyczącej wykonanego ćwiczenia laboratoryjnego.

Kryteria oceniania zgodnie z przyjętym regulaminem studiów.

Zakres tematów:

1. Izolacja laktozy z mleka

2. Ocena jakościowa tłuszczów. Wpływ ogrzewania na właściwości tłuszczów (oznaczanie liczby kwasowej i nadtlenkowej)

3. Badanie właściwości fizykochemicznych białek mleka - kazeiny

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:15 - 15:15, sala 1104
Marta Malinowska 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.