Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej 310-KS2-2OWI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, wyd. 1, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. 8, Warszawa 2019

3. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, Warszawa 2020

Efekty uczenia się:

Absolwent jest gotów do:

KA7_KR2 – profesjonalnego zachowania, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad

KA7_KR3 – rozwijania dorobku zawodu i podtrzymywania etosu zawodu

KA7_KO3 – inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

KA7_KK2 – przekazywania społeczeństwu informacji o osiągnięciach nauki i innych aspektach działalności absolwenta studiowanego kierunku oraz przekazywania tego typu informacji w sposób powszechnie zrozumiały, także w języku obcym

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe - test pisemny, jednokrotnego wyboru. Ocena końcowa z przedmiotu uwzględnia także wykonanie zadań realizowanych podczas zajęć (dot. analizy dokumentacji zgłoszeniowej, orzecznictwa lub studiów przypadku). W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Ochrona wizerunku, z uwzględnieniem uczestników postępowania karnego.

2. System ochrony dóbr własności przemysłowej.

3. Procedura patentowa przed UPRP i EPO.

4. Autorskie prawa osobiste i majątkowe.

5. Prawo cytatu, plagiat.

Metody dydaktyczne:

Wykład uzupełniany prezentacjami multimedialnymi, dyskusja moderowana, konsultacje indywidualne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Rutkowska-Sowa 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)