Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski cz 4 330-ES1-2ROS4
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Kuca Z., Język rosyjski w biznesie, Warszawa 2007.

Aktualne materiały z Internetu.

Efekty uczenia się:

ROS1_U1, KP6_UK1: Potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych - ocena wypowiedzi ustnej.

ROS1_U2, KP6_UK2: Posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - egzamin ustny i pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny i pisemny po IV semestrze. Student przystępuje do egzaminu po uprzednim uzyskaniu zaliczenia na ocenę na podstawie wyników testów, obecności, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Бизнес-проект (Biznes-projekt). Podstawy udanego biznesu.

2. Командировка (Delegacja). Wyjazd służbowy za granicę. Warunki otrzymania wizy biznesowej.

3. Бизнес в чрезвычайной ситуации (Biznes w sytuacji nadzwyczajnej). Siła wyższa a prowadzenie biznesu.

4. Новые технологии в бизнесе (Nowe technologie w biznesie). Czynniki wpływające na rozwój biznesu.

5. Государственное регулирование экономики (Ekonomia regulacyjna). Sposoby kontrolowania rynku.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 18:30 - 20:00, sala 301
Anna Kulik 2/2 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.