Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Regionalna gospodarka odpadami 310-JBS1-1RGD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1.Cz. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, wyd. VI, PWN, Warszawa 2015.

2.A. Łuniewski, S. Łuniewski, Od prymitywnych wysypisk do nowoczesnych zakładów zagospodarowania odpadów, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2011.

3.A. Łuniewski, S. Łuniewski, Azbest. Historyczne obciążenie z XX wieku. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2011.

4.A. Łuniewski, S. Łuniewski, Co dalej z tym azbestem? Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2013.

5.J. Wandrasz, J. Biegańska, Odpady niebezpieczne. Podstawy teoretyczne, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.

6.M. Kozłowski (red.), Recykling tworzyw sztucznych w Europie, Wrocław 2006.

7.E. Klugmann-Radziemska, J.T. Haponiuk i inni, Nowoczesne technologie recyklingu materiałowego, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2017.

8.J. Kijeński, A.K. Błędzki, R. Jeziórska, Odzysk i recykling materiałów polimerowych, PWN, Warszawa 2011.

9.K. Małachowski, Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2019.

10.W. Pływaczewski, Sz. Buczyński (red.), Gospodarka odpadami, Olsztyn 2013.

11.Przepisy prawne dotyczące odpadów in opublikowane w Dzienniku Ustaw:

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późn. zm.

12.Zarządzanie gospodarką odpadami. Wyd. FUTURA, Poznań 2006.

Efekty uczenia się:

student zna i rozumie metody i środki ograniczania oraz przeciwdziałania zagrożeniom środowiska - KP6_WG7;

rozumie zagrożenia i problemy środowiskowe w skali globalnej,

regionalnej, lokalnej i osobniczej - KP6_WG10;

w sposób popularnonaukowy przedstawić określone informacje

z ochrony środowiska - KP6_UK1

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest obecność i aktywny udział w zajęciach, zaliczenie kolokwium pisemnego.

Zakres tematów:

1.Źródła, klasyfikacja i charakterystyka odpadów.

2. Aspekty prawne dotyczące odpadów.

3. Składowanie odpadów, konstrukcja składowisk i ich rekultywacja.

4. Plany gospodarki odpadami.

5. Gospodarowanie odpadami komunalnym.

6. Co można odzyskać z odpadów?

7. Recykling tworzyw sztucznych.

8. Odpady niebezpieczne

8.1. Odpady azbestowe

8.2. Odpady promieniotwórcze.

9. Metody unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

10. Zintegrowany System Gospodarki Odpadami w Białymstoku.

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Wołyniec 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)