Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka zagrożeń środowiska 310-OS1-3FZS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Siemiński: „Fizyka zagrożeń środowiska”

2. M. Siemiński: „Środowiskowe zagrożenia zdrowia”

3. D. Halliday, R. Resnick: „Fizyka”

4 J. Lewandowski (red.): „Ergonomia”

5. Z. Engel: „Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem”

6. D. Koradecka (red.): „Bezpieczeństwo pracy i ergonomia”

7. Aktualne Dzienniki Ustaw

Literatura uzupełniająca:

1. A. Czerwiński: „Blaski i cienie promieniotwórczości”

2. D Halliday, R. Resnick, J. Walker „Podstawy fizyki”

3. J.W. Kane, M.M. Sternheim „Fizyka dla przyrodników”

4. P.G. Hewitt „Fizyka wokół nas”

5. A. Januszajtis, J. Langer: „Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich – Fizyka”

6. A. Lipowczan: „Podstawy pomiarów hałasu”

7. Cz. Puzyna: „Ochrona środowiska pracy przed hałasem”

8. Cz. Puzyna: „Podstawowe wiadomości o dźwiękach i ich oddziaływaniu na organizm”.

9. M. Wykowska: „Ergonomia”

10. J. Grzonkowski: „Cele i kryteria dobrego oświetlenia”, Światło 4/98, s.19

11. J.Bąk: „Oświetlanie wnętrz na podstawie PN-EN 12-464-1”

Efekty uczenia się:

1. KA6_WG1 - Absolwent zna, rozumie i opisuje zjawiska fizyczne zachodzące w przyrodzie;

2. KA6_UU1 - absolwent uczy się samodzielnie wybranych zagadnień;

3. KA6_KK1 - absolwent jest gotów do krytycznej oceny informacji rozpowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu ochrony środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Formą zaliczenia jest egzamin pisemny (test lub/i pytania otwarte)

Zakres tematów:

1. Promieniowanie jonizujące: definicje i podstawowe wielkości. Naturalne i sztuczne źródła promieniowania jonizującego. Sposoby ochrony przed promieniowaniem jonizującym.

2. Biologiczne skutki promieniowania jonizującego. Normy obowiązujące w Polsce dotyczące promieniowania jonizującego.

3. Promieniowanie niejonizujące. Własności fal i zjawiska falowe. Podział fal elektromagnetycznych.

4. Pole elektromagnetyczne. Wpływ pola elektromagnetycznego na człowieka. Normy obowiązujące w Polsce dotyczące promieniowania jonizującego.

5. Optyka – światło jako fala elektromagnetyczna. Normy oświetlenia w miejscu pracy.

6. Akustyka i wpływ hałasu na człowieka. Normy obowiązujące w Polsce dotyczące hałasu.

7. Wibracje jako szczególny przykład dźwięków.

8. Nanomateriały.

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 14:45 - 17:00, sala 2002
Beata Kalska-Szostko 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.