Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy biotechnologii 310-OS1-3PBI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Klimiuk E., Łebkowska M., Biotechnologia w ochronie środowiska. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2005.

2. Ratledge C., Kristiansen B., Podstawy biotechnologii. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

3. Malepszy S. (red.), Biotechnologia roślin. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

4. Zwierzchowski L. (red.), Biotechnologia zwierząt. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1997.

5. Bednarski W., Repsa A. (red.), Biotechnologia żywności. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003.

6. Buchowicz J., Biotechnologia molekularna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2009.

7. Kayser O., Müller r.H., Biotechnologia farmaceutyczna. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2003.

Efekty uczenia się:

1. Student analizuje rolę biotechnologii w gospodarce, przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska na podstawie najnowszych doniesień naukowych (czasopisma fachowe, internet).

2. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu procesów biotechnologicznych oraz biotransformacji związków organicznych.

3. Student wymienia i opisuje metody pozyskiwania organizmów genetycznie modyfikowanych oraz ich znacznie w gospodarce człowieka.

Metody sprawdzenia czy zakładane efekty kształcenia zostały osiągnięte: pisemny test zaliczeniowy.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia studenta do zaliczenia obejmującego treści przekazane w czasie wykładu jest uprzednie zaliczenie laboratorium oraz konwersatorium na ocenę pozytywną.

Zakres tematów:

Zakres, znaczenie i zastosowanie biotechnologii; definicje i podstawowe pojęcia. Inżynieria biotechnologiczna. Proces biotechnologiczny (np. zastosowanie mikroorganizmów, warunki hodowli, optymalizacja i produkcja). Procesy biotransformacji z udziałem bakterii kwasu octowego, związków steroidowych i mineralnych, antybiotyków. Biotechnologia w ochronie środowiska naturalnego. Rozwój technologii bioremediacji i procesów biotransformacji. Eliminacja szeregu zanieczyszczeń i odpadów ze środowiska. Biotechnologia a rolnictwo. Poprawa wydajności z plonów. Redukcja podatności roślin użytkowych na stresy środowiskowe. Wzrost jakości odżywczej roślin. Poprawa smaku, tekstury i wyglądu żywności. Produkcja nowych substancji z roślin użytkowych. Organizmy genetycznie modyfikowane (mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta transgeniczne). Kontrowersje wokół GMO. Etyczne, ekonomiczne, prawne i społeczne aspekty biotechnologii. Kontrowersje wokół biotechnologii. Perspektywy rozwoju biotechnologii w ochronie środowiska.

Metody dydaktyczne:

1. Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

2. Konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 10:00 - 11:30, sala 2041
Andrzej Bajguz 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.