Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy biotechnologii 310-OS1-3PBI
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Klimiuk E., Łebkowska M., Biotechnologia w ochronie środowiska. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2005.

2. Ratledge C., Kristiansen B., Podstawy biotechnologii. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

3. Malepszy S. (red.), Biotechnologia roślin. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

4. Zwierzchowski L. (red.), Biotechnologia zwierząt. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1997.

5. Bednarski W., Repsa A. (red.), Biotechnologia żywności. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003.

6. Buchowicz J., Biotechnologia molekularna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2009.

7. Kayser O., Müller r.H., Biotechnologia farmaceutyczna. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2003.

8. Biotechnologia – kwartalnik.

Efekty uczenia się:

1. Student analizuje rolę biotechnologii w gospodarce, przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska na podstawie najnowszych doniesień naukowych (czasopisma fachowe, internet): K_W02, K_W14, K_W15, K_U08

2. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu procesów biotechnologicznych oraz biotransformacji związków organicznych: K_W02, K_W14, K_W15, K_U06, K_U08, K_K08, K_K09

3. Student wymienia i opisuje metody pozyskiwania organizmów genetycznie modyfikowanych oraz ich znacznie w gospodarce człowieka: K_W02, K_W14, K_W15, K_U07, K_U08

4. Student samodzielnie zdobywa informacje i na ich podstawie przygotowuje prezentacje dotyczące znaczenia biotechnologii w przemyśle, zdrowiu człowieka, rolnictwie i oczyszczaniu środowiska: K_W02, K_W14, K_W15, K_U06, K_U07, K_U08, K_K02, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09

5. Student weryfikuje poglądy i kontrowersje wokół organizmów genetycznie modyfikowanych: K_W14, K_W15, K_U06, K_U07, K_U08, K_K05, K_K09

6. Student jest otwarty na konieczność aktualizowania i pogłębiania wiedzy z zakresu biotechnologii i jej zastosowania w ochronie środowiska: K_W14, K_W15, K_U07, K_U08, K_K02, K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

1. Bieżąca kontrola stanu wiedzy studentów przed zajęciami (wejściówki).

2. Kolokwium pisemne (pytania otwarte opisowe).

3. Bieżąca ocena studentów (aktywność w dyskusji).

4. Ocena z referatu.

5. Kontrola obecności studenta na zajęciach (dopuszcza się jedną nieobecność).

6. Spełnienie ww wymieniowych warunków kwalifikuje studenta do dopuszczenia do zaliczenia końcowego.

Zakres tematów:

1. Rośliny genetycznie zmodyfikowane. Odmiany roślin uprawnych modyfikowane genetycznie. Zastosowanie roślin GM w gospodarce człowieka. Najczęstsze modyfikacje genetyczne roślin.

2. Odmiany roślin transgenicznych a pestycydy. Odmiany roślin transgenicznych bt a pestycydy — aspekty środowiskowe i zdrowotne. Możliwości i wyzwania związane z wprowadzeniem do uprawy odmian zmodyfikowanych genetycznie odpornych na szkodniki.

3. Zwierzęta modyfikowane genetycznie. Nowe właściwości zwierząt modyfikowanych genetycznie. Zastosowanie zwierząt GM w rolnictwie i medycynie.

4. Perspektywy manipulacji genetycznych białkami mleka. Biotechnologiczne wykorzystanie gruczołu mlecznego - perspektywy manipulacji genetycznych białkami mleka. Zwierzęta jako bioreaktory – przyszłość przemysłu farmaceutycznego?

5. Wykorzystanie mikroorganizmów w produkcji żywności fermentowanej. Biotechnologia składników żywności. Kultury starterowe.

6. Wykorzystanie enzymów w gospodarce człowieka. Technologia enzymów.

7. Rola biotechnologii w medycynie. Zastosowania GMO w medycynie. Biofarmaceutyki – leki nowej generacji. Transgeniczne zwierzęta i rośliny jako bioreaktory przyszłości.

8. Przegląd stanu wiedzy w zakresie biochemicznych przemian azotu w procesie oczyszczania ścieków. Mechanizmy rozkładu związków organicznych. Nitryfikacja. Denitryfikacja.

9. Mikrobiologiczna degradacja związków fosforoorganicznych zawierających wiązanie C-P.

10. Biotechnologia w bioremediacji zanieczyszczeń organicznych. Biotechnologia w remediacji zanieczyszczeń organicznych.

11. Fitoremediacja. Mechanizmy, procesy i oddziaływania w fitoremediacji. Fitoremediacja – alternatywa dla tradycyjnych metod oczyszczania środowiska. Wykorzystanie organizmów zmodyfikowanych genetycznie w fitoremediacji.

12. Biotechnologiczne metody oczyszczania gruntów z produktów naftowych

Szlaki tlenowej biodegradacji węglowodorów ropy naftowej.

13. Biotechnologiczne metody usuwania zanieczyszczeń gazowych.

Usuwanie gazów odpadkowych.

14. Zastosowanie biosorbentów w procesach usuwania metali z roztworów wodnych. Usuwanie metali ze ścieków.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium

Dyskusja

Prezentacja zagadnień w formie referatów (prezentacje multimedialne)

Konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:45 - 13:15, sala 2033
Alicja Piotrowska-Niczyporuk 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.