Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia ochrony środowiska 310-OS1-3EOS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004

Żylicz T. , Cena przyrody, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2013

Mankiw N. G., Taylor M. P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012

Fiedor i in., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002

E. Sidorczuk-Pietraszko, Wdrażanie koncepcji zielonej gospodarki w regionach Polski, Wyd. UwB, Białystok 2020.

Metody i kryteria oceniania:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 formą zaliczenia jest egzamin pisemny przeprowadzony w formie online za pośrednictwem platformy Blackboard

Zakres tematów:

1. Podstawy ekonomii

2. Wartość ekonomiczna dóbr środowiskowych

3. Efekty zewnętrzne w osiąganiu równowagi cząstkowej na rynku

4. Dobra publiczne a równowaga rynkowa

5. Instrumenty regulacji rynku w obliczu problemu efektów zewnętrznych: podatek Pigou i twierdzenie Coase'a

6. Ekonomiczna teoria gospodarowania zasobami odnawialnymi i nieodnawialnymi

7. Problemy środowiskowe w gospodarce otwartej

Metody dydaktyczne:

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams (od 19 października)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 15:00 - 16:30, sala 2008
Anna Matel 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.