Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona wód 310-OS1-3OWO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Chełmicki W. Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. PWN Warszawa, 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Żmudziński L.(red), 2002. Słownik Hydrobiologiczny. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

1. Student potrafi wyjaśnić wzajemne relacje pomiędzy abiotycznymi i biotycznymi składowymi środowiska wodnego.

2. Student rozróżnia typy zagrożeń wód, potrafi wskazać metody ich ograniczenia i/lub eliminacji w oparciu o zalety i wady stosowanych rozwiązań.

3. Student identyfikuje podstawowe związki pomiędzy aktywnością gospodarczą człowieka a stanem środowiska wodnego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na wykładach oraz pozytywna ocena z zaliczenia pisemnego.

Zakres tematów:

1. Zasoby wodne, potencjalne zagrożenia i sposoby ich ochrony.

2. Ingerencja techniczna w środowisko wodne i jej skutki. Rekultywacja wód.

3. Biomanipulacja.

4. Technologie uzdatnianie wody.

5. Efektywność metod oczyszczania ścieków.

6. Rola inspekcji w ochronie wód. Metody oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych.

7. Akty prawne wspomagające ochronę wód.

Metody dydaktyczne:

1. Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

2. Konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:00 - 10:30, sala e-learning
Magdalena Grabowska 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.