Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona wód 310-OS1-3OWO
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

• Chełmicki W. 2012. Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ss. 306.

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. 2015 poz. 1989).

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych. (Dz.U. 2016 poz. 85).

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. (Dz.U. 2016 poz. 1187).

Literatura uzupełniająca:

• Bogdanowicz R., Jokiel P. Pociask-Karteczka (red.) 2012. Wody w parkach narodowych Polski. Kraków. ss. 392.

• Bartosz R., Bukowska M., Chylarecki P., Ignatowicz A., Puzio A., Wilińska A. 2012. Ocena wpływu zmian klimatu na różnorodność biologiczną oraz wynikające z niej wytyczne dla działań administracji ochrony przyrody do roku 2030. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. ss.93.

• Żmudziński L. (red). 2002. Słownik Hydrobiologiczny. PWN, Warszawa. ss. 287.

Literatura dodatkowa:

• Poskrobko B., Poskrobko T., Skiba K. 2007. Ochrona biosfery. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa, ss. 272

• Ważne linki:

• http://www.iop.krakow.pl/ias/problem/co-to-sa-gatunki-obce; http://www.gdos.gov.pl/igo

• http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Efekty uczenia się:

• Absolwent zna i rozumie zjawiska fizyczne, chemiczne, biologiczne i geologiczne zachodzące w przyrodzie (K_W01).

• Absolwent wyjaśnia związki i zależności miedzy różnymi dyscyplinami nauk przyrodniczych, a w szczególności relacje miedzy przyrodą ożywioną i nieożywioną (K_W03).

• Absolwent potrafi stosować podstawowe techniki pomiarowe i analityczne wykorzystywane w ochronie środowiska (K_U04).

• Absolwent przygotowuje udokumentowane opracowanie problemów z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej w języku polskim (K_U08).

• Absolwent ma świadomość skutków presji człowieka na środowisko (K_K07).

• Absolwent ponosi odpowiedzialność z przeprowadzoną ocenę stanu środowiska (K_K08).

Metody i kryteria oceniania:

• Kontrola obecności studenta na zajęciach.

• Bieżąca kontrola wiedzy, umiejętności i zaangażowania studentów na zajęciach.

• Pozytywna ocena wygłoszonego referatu/prezentacji.

• Pozytywna ocena z pisemnego sprawozdania i zaliczenia końcowego.

Zakres tematów:

1. Przyczyny i symptomy eutrofizacji wód.

2. Biologiczne wskaźniki stanu ekologicznego wód.

3. Fizykochemiczna ocena jakości wody.

4. Abiotyczne składowe środowiska wodnego.

5. Biotyczne składowe środowiska wodnego.

6. Opracowanie wyników badań laboratoryjnych w oparciu o akty prawa krajowego.

7. Zaliczenie końcowe – prezentacja sprawozdań końcowych z dyskusją.

Metody dydaktyczne:

• Opis i objaśnienie.

• Ćwiczenia laboratoryjne.

• Dyskusja dydaktyczna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 14:15 - 16:30, sala 1130
Adam Więcko 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.