Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym 310-OS1-3ZSP
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

B.Poskrobko, T.Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem w Polsce, PWE, Warszawa, 2012

B.Rakoczy, B.Wierzbowski, Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe, Wyd. Wolters Kluwer 2018.

Literatura dodatkowa:

U.Szymańska, E.Zębek, Prawo i ochrona środowiska : prawne, ekonomiczne, ekologiczne i techniczne aspekty ochrony środowiska naturalnego : przewodnik do ćwiczeń dla studentów kierunków prawa i administracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2010.

Bazy aktów prawnych - prawo.sejm.gov.pl

Efekty uczenia się:

Student:

U01 potrafi posługiwać się normami i regułami z zakresu zarządzania środowiskiem, w tym prawnymi i zawodowymi, jednocześnie rozumiejąc etyczny wymiar takiej działalności, wykorzystuje tę umiejętność do rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania środowiskiem

K01 potrafi odpowiednio planować pracę zespołową, w tym określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu

K02 poprawnie identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wpływem działalności człowieka na stan środowiska

K03 jest przygotowany do udziału w opracowywaniu i realizacji projektów społecznych z zakresu zarządzania środowiskiem oraz potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki takiej aktywności

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach, prac grupowych wykonywanych w trakcie zajęć lub w domu oraz na podstawie kolokwium końcowego (każda forma aktywności jest punktowania).

Ocena końcowa ustalana na podstawie liczby uzyskanych punktów (% liczby maksymalnej):

•- 55-64% - dst

•- 65-73% - dst+

•- 74-82% - db

•- 83-91% - db+

•- 92-100% - bdb

Zakres tematów:

1. Organy w systemie zarządzania środowiskiem

2. Opłaty ekologiczne

3. Analiza problemów z gospodarce odpadami

4. Dyskusje: gospodarka leśna oraz gospodarka łowiecka w Polsce

5. LCA na przykładzie wybranych produktów

6. Wyznaczanie istotnych aspektów środowiskowych przedsiębiorstwa zgodnie z ISO14001

7. Polityka ekologiczna przedsiębiorstwa

8. Zrównoważony rozwój miast - analizy przypadków

Metody dydaktyczne:

Laboratorium - angażujące studentów do pracy samodzielnej i w grupach oraz dyskusji na podejmowane tematy, z wykorzystaniem metody case study

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 10:00 - 11:30, sala e-learning
Mariusz Mak 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.