Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady sporządzania raportów OOŚ 310-OS1-3ZSR
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

• Stryjecki M., Mielniczuk K. 2011. Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Warszawa, ss.132.

• Chylarecki P., Kajzer K., Wysocki D., Tryjanowski P., Wuczyński A. 2011. Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki – projekt. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Warszawa, ss.128.

Literatura uzupełniająca:

• Stryjecki M., Mielniczuk K. Biegaj J. 2011. Przewodnik po procedurach lokalizacyjnych i środowiskowych dla farm wiatrowych na polskich obszarach morskich. Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej, Warszawa, ss.156.

• PSEW. 2008. Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Szczecin, ss. 24.

• Salans D. Oleszczyk. 2009. Zasadność ograniczeń budowy elektrowni wiatrowych wprowadzanych na podstawie dokumentów strategicznych na nieruchomościach znajdujących się w sąsiedztwie obszarów Natura 2000. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Warszawa, ss. 15.

Efekty uczenia się:

• Absolwent wyjaśnia zagrożenia i problemy środowiskowe w skali globalnej, regionalnej, lokalnej i osobniczej (K_W11).

• Absolwent charakteryzuje prawne, ekonomiczne i etyczne aspekty problematyki ochrony i kształtowania środowiska (K_W13).

• Absolwent używa komputera w celu wyszukiwania informacji, komunikowania się, organizowania i wstępnej analizy danych, sporządzania raportów i prezentacji wyników (K_U03).

• Absolwent charakteryzuje prawne, ekonomiczne i etyczne aspekty problematyki ochrony i kształtowania środowiska (K_U07).

• Absolwent ma świadomość skutków presji człowieka na środowisko (K_K07).

• Absolwent ponosi odpowiedzialność z przeprowadzoną ocenę stanu środowiska (K_K08).

Metody i kryteria oceniania:

• Kontrola obecności studenta na zajęciach.

• Bieżąca kontrola wiedzy, umiejętności i zaangażowania studentów na zajęciach.

• Przekrojowy sprawdzian w formie kolokwium.

Zakres tematów:

1. Prawne uwarunkowania oceny oddziaływania na środowisko.

2. Zakres informacji ornitologicznej potrzebnej do ocen oddziaływania na środowisko dla projektów wiatrowych.

3. Badania przed i porealizacyjne – zakres oraz metody prac kameralnych i terenowych.

4. Podstawowe moduły badań terenowych awifauny w ramach OOŚ dla projektów wiatrowych - liczenia transektowe.

5. Podstawowe moduły badań terenowych awifauny w ramach OOŚ dla projektów wiatrowych - liczenia z punktów obserwacyjnych.

6. Podstawowe moduły badań terenowych awifauny w ramach OOŚ dla projektów wiatrowych - badania rozpowszechnionych ptaków w standardzie MPPL.

7. Podstawowe moduły badań terenowych awifauny w ramach OOŚ dla projektów wiatrowych - cenzus lęgowych gatunków kluczowych oraz identyfikacja zgrupowań i koncentracji ptaków.

Metody dydaktyczne:

• Opis i objaśnienie.

• Ćwiczenia przedmiotowe.

• Wykonywanie zadań zgodnie z instrukcją.

• Prezentacja multimedialna.

• Dyskusja dydaktyczna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:00 - 15:30, sala 2002
Adam Więcko 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.