Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJF2- słownictwo i tłumaczenie 340-FA1-2PNFST
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Claire Leroy-Miquel, Anne Goliot-Lété, Vocabulaire progressif du français, CLE International, 2001 - niveau intermédiaire et avancé

Jacky Girardet, Jean-Marie Cridlig, Vocabulaire, Entraînez-vous, CLE International, 1994 - niveau intermédiaire et avancé.

podręcznik Alter ego 2+ oraz Alter ego 3+

Efekty uczenia się:

K_U13

K_K07

K_U08

K_W13

K_W10

K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę oraz dopuszczenie do egzaminu z PNJF2 na podstawie:

-aktywności udziału w zajęciach online (z włączoną kamerą)

-testów (student musi uzyskać min. 55 procent z każdego testu oraz ma prawo do jednokrotnego poprawiania oceny końcowej)

-obecności i aktywności na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności, , przekroczenie tego limitu kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. Nie

przewiduje się terminów poprawkowych. Student, który nie pisał testu z

powodu choroby, powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie i napisać

test na konsultacjach stacjonarnych w ciągu 2 tygodni od terminu testu

na zajęciach.

-wejściówek.

Ocena końcowa z przedmiotu wynika ze średniej uzyskanej z testów i wejściówek z uwzględnieniem obecności.

SKALA OCEN:

DST od 55%

DST+ od 63%

DB od 71%

DB+od 79%

BDB od 87%

Zakres tematów:

1. Teatr, muzyka, kino.

2. Zawody.

3. Środowisko, ekologia.

4. Książka i literatura.

5. Ciało ludzkie, wygląd.

6. CHarakter i osobowość

7. Handel

8. Szkolnictwo

6. Wygląd zewnętrzny.

7. Ruchy, gesty i postawy.

8. Zdrowie, konsultacja medyczna.

9. Ubrania, moda.

10. Charakter i osobowość.

11. Relacje i uczucia.

12. Handel i handlowcy.

13. Pieniądze i bankowość.

14. Ilości i miary.

15. Ekonomia

16. Technologia.

17. Szkoła i szkolnictwo.

18. Szkolnictwo wyższe.

19. Media i prasa.

20. Chęć i działanie.

Metody dydaktyczne:

Obserwacja funkcjonowania słów oraz wyrażeń w zdaniach i tekstach, wyciąganie wniosków na temat znaczenia danych jednostek

leksykalnych, ćwiczenia z użyciem słów i wyrażeń z danego zakresu tematycznego (uzupełnianie, prawda/fałsz, tłumaczenie). Praca w

grupach, praca indywidualna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 17:30 - 19:00, sala 10
Agnieszka Bartnicka-Link, Sara Moroz 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.