Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca roczna z Historii XX wieku (w) 350-HS1-2PRD
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Analogiczna, jak w części A sylabusa

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się (w zakresie wiedzy studenta):

1) Posiądzie uporządkowaną wiedzę z zakresu historii XX w. prowadzącą do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych.

2) Zyska zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii XX w.

KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG3, KP6_WG4, KP6_WG5, KP6_WG6, KP6_WG7, KP6_WG9, KP6_WG10, KP6_WK2, KP6_WK3, KP6_WK4, KP6_WK5, KP6_WK6

Efekty uczenia się (w zakresie umiejętności studenta):

1) Samodzielnie zdobędzie i pogłębi wiedzę oraz udoskonali umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji.

2) Będzie formułował tematy badawcze oraz stosował metody i techniki badań w zakresie wybranej dziedziny historii.

KP6_UW1, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW7, KP6_UW8, KP6_UK3, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UO1, KP6_UU1

Efekty uczenia się (w zakresie kompetencji studenta):

1) Będzie dążył do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego, wykazując odpowiedzialność i odwagę cywilną w sprzeciwianiu się instrumentalizacji wiedzy historycznej przez grupy narodowe, społeczne i polityczne.

2) Rozwinie swoje zainteresowania fachowe, społeczne i kulturalne.

KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4, KP6_KO3, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się:

1) monitorowanie aktywności badawczej

2) kontrola procesu przygotowywania i ocena pracy rocznej.

Metody i kryteria oceniania:

Analogiczne, jak w części A sylabusa

Zakres tematów:

Analogiczny, jak w części A sylabusa

Metody dydaktyczne:

Do 13 października 2020 r. typowy dla konsultacji odbywanych w trakcie dyżurów tryb współpracy opiekuna naukowego z piszącymi prace roczne.

Od 20.10.2020 r. do odwołania realizacja zajęć w formie zdalnej za pośrednictwem platformy TEAMS.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Miodowski 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.