Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie cz.3 350-HS2-2MGR3
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 2001

B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, wiele wydań.

W. Moszczeńska, Metodologii historii zarys krytyczny, Warszawa 1977

Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. E. Domańska, Poznań 2010

Pozostałe pozycje z literatury uzgadniają prowadzący ze studentami.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP7_WG1, KP7_WG2, KP7_WG3, KP7_WG4, KP7_WG8, KP7_WG10, KP7_WK1, KP7_WK2, KP7_WK4,

Wiedza:- ma pogłębioną wiedzę o wybranej epoce i dziedzinie historii

- ma poszerzoną wiedzę z zakresu historii wybranej epoki i dziedziny historii

Umiejętności:

KP7_UW1, KP7_UW2, KP7_UW3, KP7_UW4, KP7_UW5, KP7_UW6, KP7_UK1, KP7_UK2, KP7_UO2, KP7_UU1,

– umiejętność zastosowania teorii

– umiejętność interpretacji źródła historycznego, konstrukcji narracji historycznej na poziomie magisterskim

– potrafi w dyskusji przedstawić swoje stanowisko odwołując się do różnych szkół historycznych

– umiejętność interpretacji źródła historycznego, konstrukcji narracji historycznej na poziomie magisterskim

– potrafi w dyskusji przedstawić swoje stanowisko odwołując się do różnych szkół historycznych

Kompetencje społeczne:

KP7_KK1, KP7_KK2, KP7_KK3, KP7_KO1, KP7_KO2, KP7_KO3, KP7_KR1, KP7_KR2, KP7_KR3, KP7_KR4, KP7_KR5

– świadomość etycznego uwarunkowania pracy historyka

– świadomość istnienia zagrożenia instrumentalnego traktowania historii

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena postępów przygotowania pracy; ocena kolejnych części przygotowanej pracy; dopuszczalne trzy nieobecności na zajęciach; zaliczenie nieobecności w formie ustnej lub pisemnej

Zakres tematów:

1.Zajęcia organizacyjne, charakterystyka problemów, omówienie harmonogramu zajęć

2. Ustalenie tematu pracy

3. Omówienie konspektu

4. Omawianie kolejnych części przygotowanej pracy

5. Dyskusja nad wybranymi lekturami, związanymi z tematyką pracy, przedstawienie najnowszych osiągnięć w historiografii, związanych z tematem prac magisterskich

6. Konsultacje dotyczące analizy źródeł i wykorzystania literatury przedmiotu

Metody dydaktyczne:

Indywidualne konsultacje, warsztaty grupowe, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Kosiński 5/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Miodowski 4/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Cezary Kuklo 3/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Sadowska 1/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Śleszyński 1/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Teresa Chynczewska-Hennel 3/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Artur Pasko 1/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Marzena Liedke 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.