Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja środowiskowa 320-BS1-1EDU
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Godlewska –Lipowa W.A., Ostrowski J., Y. 2007 – Problemy współczesnej cywilizacji i ekologii. Wyd. UW-M, Olsztyn

2. Kozłowski S. 2005 – Przyszłość ekorozwoju. KUL, Lublin

3. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. 2008 – Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

4. Wolański L. 2006 – Ekologia człowieka. Tom 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

5. Domka L. 2001 – Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju. PWN, Warszawa

6. Karaczun Z., M., Obidosko G., Indeka L. 2016- Ochrona środowiska - współczesne problemy. Wyd. SGGW Warszawa

7. Goldstein J. 2020- Energia dla klimatu, jak niektóre kraje poradziły sobie ze zmianami klimatu. Wyd. PWN, Warszawa

8. Harari Y. N. 2018- Sapiens od zwierząt do bogów. Wyd. PWN, Warszawa

9. Berdo J. 2006 – Zrównoważony rozwój. W stronę życia w harmonii z przyrodą. Wydawnictwo Earth Conservation, Sopot (dostępna w Internecie pod adresem www.ziemia.org

10. Siemiński M. 2007 - Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030

Efekty uczenia się:

- Student zna i rozumie zasadnicze procesy kształtujące i opisujące środowisko życia człowieka jako dynamiczny układ stosunków przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych warunkujących zaspokajanie potrzeb oraz zdrowie człowieka KA6_WG5

-Student wyjaśnia interdyscyplinarny charakter edukacji środowiskowej i interpretuje cele edukacji formalnej i nieformalnej zawarte w rekomendacjach międzynarodowych i Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej - KA6_U09, KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

1. Kontrola i ocena rozwiązanego testu.

2. Bieżąca ocena udziału studentów w rozmowie i dyskusji.

3. Zaliczenie na ocenę pozytywną wykładu na podstawie pozytywnych wyników wszystkich aktywności w pkt. 1-2.

Zakres tematów:

1. Edukacja środowiskowa, edukacja ekologiczna, edukacja dla zró1. Edukacja środowiskowa, edukacja ekologiczna, edukacja dla zrównoważonego rozwoju, edukacja globalna - podstawowe pojęcia. Interdyscyplinarny charakter edukacji środowiskowej.

2. Cele edukacji środowiskowej formalnej, nieformalnej, incydentalnej. Interpretacja celów edukacji nieformalnej w świetle rekomendacji krajowych i międzynarodowych (Strategii Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030). Organizacja edukacji środowiskowej w Polsce

3. Człowiek – środowisko. Organizm jako układ biologiczny. Środowisko przyrodnicze i społeczno-kulturowe człowieka.

4. Stosunek człowiek – przyroda w różnych okresach historycznych. Jakość środowiska a jakość życia człowieka. Współczesne zagrożenia w środowisku życia człowieka

5. Postrzeganie zdrowia w XXI w.- koncepcja pól zdrowia Lalonda i Mandala zdrowia. Pułapki zdrowego stylu życia.

6. Dylematy etyki środowiskowej. Konsumpcjonizm i zrównoważona konsumpcja. Koło życia i pracy.

7. Świadomość i inteligencja ekologiczna a myślenie o przyszłości. Konsumpcyjny i alternatywne style życia dla trwałego i zrównoważonego rozwoju. Motywacja do prośrodowiskowej aktywności.

Metody dydaktyczne:

1. Wykład urozmaicony prezentacją multimedialną i elementami dyskusji ze studentami,

2. Podczas wykładów odbywa się rozmowa i dyskusja ze studentami na wybrany temat.

3. Konsultacje

Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym na platformie Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:30 - 10:00, sala zdalnie
Alina Stankiewicz 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.