Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Roślinne i zwierzęce kultury in vitro 320-BS1-3RZV
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Malepszy S. (red.). 2014. Biotechnologia roślin. PWN, Warszawa

2. Stokłosowa S. (red.). 2012. Hodowla komórek i tkanek. PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

3. Woźny A., Przybył K. (red.). 2004. Komórki roślinne w warunkach stresu. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

4. Haas R., Kronenvett R. 2009. Hematopoetyczne komórki macierzyste. Pytania i odpowiedzi. Medipharm Polska

5. H. Bartel. 2012. Embriologia. Wydawnictwo lekarskie PZWL.

Efekty uczenia się:

1. Student definiuje podstawowe typy kultur in vitro i opisuje uwarunkowania podstawowych procesów morfogenetycznych i

fizjologicznych zachodzących w tych kulturach. KA6_WG6

2. Student podaje przykłady praktycznego wykorzystania kultur in vitro w gospodarce i medycynie. KA6_WG7, KA6_WG8

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

1. Test zamknięty podsumowujący przedmiot.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z Regulaminem studiów (Uchwała Senatu UwB nr 2527 z dn. 26 czerwca 2019 r.).

Do zaliczenia wykładu może przystąpić student, który uczęszczał na zajęcia i uzyskał zaliczenie laboratoriów.

Metody oceniania:

Pisemny test zamknięty podsumowujący przedmiot.

Zakres tematów:

1. Historia kultur in vitro na tle rozwoju nauk biologicznych.

2. Podstawowe terminy z zakresu biotechnologii i kultur in vitro.

3. Ścieżki morfogenetyczne w roślinnych kulturach in vitro, skład pożywki, a kierowanie morfogenezą. Charakterystyka kultury kalusa jako

przykład wzrostu niezorganizowanego, strukturalne zróżnicowanie agregatów kalusowych. Ryzogeneza w kulturach in vitro, morfogeneza

pędu w kulturach in vitro, embriogeneza somatyczna.

4. Uwarunkowania kultury in vitro komórek zwierzęcych i ludzkich, podstawowe rodzaje linii komórkowych i modele w układach in vitro,

hodowle różnych komórek tkanek i organów, embrionalne, tkankowe i indukowane komórki macierzyste, klonowanie zarodkowe i

somatyczne.

5. kultury in vitro w biotechnologii roślin, zastosowania praktyczne ryzogenezy, kultury korzeni transformowanych, praktyczne

zastosowania morfogenezy pędu, technologia sztucznych nasion, bioreaktory i ich wykorzystanie w przemyśle

6. Obecne możliwości i perspektywy wykorzystania kultur in vitro.

Metody dydaktyczne:

wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:30 - 14:00, sala 2041
Adam Tylicki 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.