Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia człowieka z elementami antroplogii 320-BS1-3BCA
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Baturo W. (red.). 2014. Biologia. Spojrzenie na człowieka. Encyklopedia PWN.

Malinowski A., Bożiłow W. 1997. Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy. PWN Warszawa-Łódź.

Malinowski A., Tatarczuk J., Asienkiewicz R. 2008. Antropologia dla pedagogów. Uniwersytet Zielonogórski.

Malinowski A., Strzałko J. (red.). 1989. Antropologia. PWN Warszawa-Poznań.

Pawłowski B. (red.). 2014. Biologia atrakcyjności człowieka. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Świat Nauki. 2018. Nr 10.

Efekty uczenia się:

1. Student charakteryzuje cechy wyróżniające człowieka i etapy antropogenezy (K_W01, K_W07)

2. Student wymienia czynniki wpływające na rozwój ontogenetyczny człowieka (K_W01, K_W08)

3. Student wyróżnia kryteria określania wieku rozwojowego człowieka (K_W08)

4. Student wyróżnia elementy składowe kultury (K_K01)

5. Student rozumie dlaczego różne koncepcje podziału na rasy wzbudzają kontrowersje wśród naukowców i w społeczeństwie (K_K10)

Sposoby weryfikacji: zaliczenie pisemne podsumowujące przedmiot (test).

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywna ocena z zaliczenia przedmiotu

Zakres tematów:

1. Antropologia jako nauka o specyficznie ludzkich cechach gatunkowych. Podział antropologii i jej definicje. Podstawy antropometrii.

2. Antropogeneza. Pochodzenie człowieka. Miejsce człowieka w świecie zwierząt. Dlaczego człowiek jest wyjątkowym gatunkiem?

3. Kultura i jej ewolucja. Zróżnicowanie i struktura dzisiejszej ludności Ziemi. Zmienność morfologiczna człowieka.

4. Zmienność ontogenetyczna człowieka – rozwój osobniczy, wiek i metody jego oceny.

5. Biologia rozrodu. Systemy kojarzeń. Ewolucja monogamii. Biologia atrakcyjności człowieka.

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja podczas wykładu, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 10:00 - 12:15, sala 2041
Anetta Borkowska 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.