Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biomechanika porównawcza 320-BS1-3BPR
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Leilnahari K, Fatouraee N, Khodalotfi M, Sadeghein MA, Kashani YA. Spine alignment in men during lateral sleep position: experimental study and modeling. Biomed Eng Online. 2011;10:103. Published 2011 Nov 30. doi:10.1186/1475-925X-10-103

Bishop KL, Pai AK, Schmitt D (2008) Whole Body Mechanics of Stealthy Walking in Cats. PLoS ONE 3(11): e3808. doi:10.1371/journal.pone.0003808

Farley, C. and T. Ko. “Mechanics of locomotion in lizards.” The Journal of experimental biology 200 Pt 16 (1997): 2177-88 .

Hawlena, D., Kress, H., Dufresne, E.R. and Schmitz, O.J. (2011), Grasshoppers alter jumping biomechanics to enhance escape performance under chronic risk of spider predation. Functional Ecology, 25: 279-288. doi:10.1111/j.1365-2435.2010.01767.x

Nyakatura JA, Petrovitch A, Fischer MS. Limb kinematics during locomotion in the two-toed sloth (Choloepus didactylus, Xenarthra) and its implications for the evolution of the sloth locomotor apparatus. Zoology (Jena). 2010 Aug;113(4):221-34. doi: 10.1016/j.zool.2009.11.003. Epub 2010 Jul 15. PMID: 20637572.

Sellers WI. 1996. A biomechanical investigation into absence of leaping in the locomotor repertoire of the Slender Loris (Loris tardigradus). Folia Primatol 67:1-14.

Rhigetti L. et al. Kinematic and gait similarities between crawling human infants and other quadruped mammals. Front. Neurol., 09 February 2015 | https://doi.org/10.3389/fneur.2015.00017

Carlo M. Biancardi, C. Gabriel Fabrica, Patricia Polero, Jefferson Fagundes Loss, Alberto E. Minetti. Biomechanics of octopedal locomotion: kinematic and kinet. ic analysis of the spider Grammostola mollicoma. Journal of Experimental Biology 2011 214: 3433-3442; doi: 10.1242/jeb.057471

Max J. Kurz, Melissa Scott-Pandorf, Chris Arellano, Diane Olsen, Greg Whitaker,The penguin waddling gait pattern has a more consistent step width than step length, Journal of Theoretical Biology, Volume 252, Issue 2, 2008,Pages 272-276,

Kristin K. Stover, Elizabeth L. Brainerd, Thomas J. Roberts. Waddle and shuffle: gait alterations associated with domestication in turkeys

Journal of Experimental Biology 2018 221: jeb180687 doi: 10.1242/jeb.180687

Bahlman JW, Swartz SM,

Riskin DK, Breuer KS. 2013 Glide performance and aerodynamics of non-equilibrium glides in northern flying squirrels (Glaucomys sabrinus).

J R Soc Interface 10: 20120794. http://dx.doi.org/10.1098/rsif.2012.0794

S. A. Combes, D. E. Rundle, J. M. Iwasaki, J. D. Crall. Linking biomechanics and ecology through predator–prey interactions: flight

performance of dragonflies and their prey. The Journal of Experimental Biology 215, 903-913

James D. Crall, Sridhar Ravi2, Andrew M. Mountcastle, Stacey A. Combes. Bumblebee flight performance in cluttered environments: effects

of obstacle orientation, body size and acceleration. The Journal of Experimental Biology (2015) 218, 2728-2737 doi:10.1242/jeb.121293

Brook O. Swanson, Alice C. Gibb. Kinematics of aquatic and terrestrial escape responses in mudskippers. The Journal of Experimental Biology 207, 4037-4044.

Henry C. Astley, Thomas J. Roberts. The mechanics of elastic loading and recoil in anuran jumping. The Journal of Experimental Biology (2014) 217, 4372-4378 doi:10.1242/jeb.110296

Yi-Fen Lin,Nicolai Konow, Elizabeth R. Dumont. How moles destroy your lawn: the forelimb kinematics of eastern. Journal of Experimental Biology (2019) 222, jeb182436. doi:10.1242/jeb.182436

Rivers Ingersoll, Lukas Haizmann, David Lentink. Biomechanics of hover performance in Neotropical. Ingersoll et al., Sci. Adv. 2018;4: eaat2980

Joshua L. Gaschk, Celine H. Frère and Christofer J. Clemente. Quantifying koala locomotion strategies: implications for the evolution of arborealism in marsupials. Journal of Experimental Biology (2019) 222, jeb207506. doi:10.1242/jeb.207506

S. Tonia Hsieh, George V. Lauder. Running on water: Three-dimensional force generation by basilisk lizards. PNAS,November 30, 2004,vol. 101,no. 48: 16784–16788

Aaron N. Best, Jean-Paul Martin, Qingguo Li, Amy R. Wu. Stepping behaviour contributes little to balance control against continuous mediolateral trunk perturbations. Journal of Experimental Biology (2019) 222, jeb212787. doi:10.1242/jeb.212787

Nathan E. Thompson. The biomechanics of knuckle-walking: 3-D kinematics of the chimpanzee and macaque wrist, hand and fingers. Journal of Experimental Biology (2020) 223, jeb224360. doi:10.1242/jeb.224360

Tyson L. Hedrick1, Cécile Pichot, Emmanuel de Margerie. Gliding for a free lunch: biomechanics of foraging flight in common swifts (Apus apus). Journal of Experimental Biology (2018) 221, jeb186270. doi:10.1242/jeb.186270

Greg Byrnes, Andrew J. Spence. Ecological and Biomechanical Insights into the Evolution of Gliding in Mammals. Integrative and Comparative Biology, volume 51, number 6, pp. 991–1001

Michael Hales. Improving the Deadlift: Understanding Biomechanical Constraints and Physiological Adaptations to Resistance Exercise. Strength and Conditioning Journal, VOLUME 32 | NUMBER 4 | AUGUST 2010

Literatura udostępniona studentom w formie drukowanej oraz w formie cyfrowej na platformie Katedry Ekologii Ewolucyjnej i Fizjologicznej ekologia.gnomio.com .

Dane do logowania są udostępniane uczestnikom kursu na początku semestru.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie powiązania wiedzy biologicznej z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz aktualne problemy badań biologicznych, podstawowe narzędzia statystyczne i informatyczne, niezbędne do opisu procesów przyrodniczych, najważniejsze prawa matematyczne, chemiczne i fizyczne będące podstawą procesów biologicznych KA6_WG6.

Student zna i rozumie podstawowe zasady prawne dotyczące ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy KA6_WK10.

Student potrafi identyfikować podstawowe grupy systematyczne organizmów, rozpoznawać gatunki roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów charakterystyczne dla ekosystemów i biomów, w tym gatunki zagrożone i chronione KA6_UW4.

Student potrafi wykorzystać techniki multimedialne w celu prezentacji wyników badań, opinii i teorii naukowych KA6_UW7.

Student jest gotów do poszanowania pracy własnej i innych członków zespołu

KA6_KR5.

Sposoby weryfikacji: KA6_WG6, KA6_WK10, KA6_UW4, KA6_UW7 - prezentacja multimedialna

KA6_KR5 - udział w dyskusji na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

1. Bieżąca ocena pracy studentów podczas zajęć.

2. Zaliczenie na ocenę pozytywną referatów przygotowanych na podstawie literatury naukowej.

Zakres tematów:

1. Mechanika i rodzaje chodu u różnych kręgowców (ssaki, gady, płazy, ptaki)

2. Mechanika biegu u różnych kręgowców

3. Mechanika skoku (kręgowce, bezkręgowce)

4. Mechanika i rodzaje lotu (kręgowce, bezkręgowce)

5. Mechanika pływania

6. Wspinaczka

7. Kopanie, rycie

8. Mechanika ćwiczeń fizycznych

9. Mechanika chodu człowieka, prawidłowa pozycja snu, mechanika ćwiczeń fizycznych

Metody dydaktyczne:

1. Wykład

2. Dyskusja

3. Praca z literaturą

4. Seminarium

5. Konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 14:00 - 15:30, sala 2066
Julita Sadowska 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.