Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do entomologii sądowej 320-BS1-3WES
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kaczorowska E., Draber-Mońko A. 2010 (2013). Wprowadzenie do entomologii sądowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Gennard D. 2012. Forensic entomology. An introduction. Second edition. Wiley-Blackwell.

https://www.researchgate.net/publication/49704075

3. Błaszak Cz. 2011. Zoologia. Stawonogi. Tom 2(1). PWN Wydawnictwo Naukowe.

Literatura uzupełniająca:

1. DiMaio V. J., DiMaio D. 2008. Medycyna sądowa. Edra Urban & Partner Wrocław.

2. Benecke M. 2001. A brief history of forensic entomology. .Forensic Science International 120(1-2): 2-14, https://doi.org/10.1016/S0379-0738(01)00409-1

3. Skowronek R., Chowaniec Cz. 2010. Polska entomologia sądowa – rys historyczny, stan obecny i perspektywy na przyszłość. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 60(1):55-8. https://www.researchgate.net/publication/49704075

4. Skowronek R. 2012. Wykorzystanie entomologii w kryminalistyce i medycynie sądowej". In: Problemy środowiska i jego ochrony. Tom 20. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego https://www.researchgate.net/publication/235247544

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna faunę nekrofagiczną związaną z różnym typem zwłok (KA6_WG1)

2. Student rozumie związek między typem i przyczyną śmierci, miejscem przebywania zwłok a tęmpem rozkładu zwłok i zmianami w faunie nekrofagicznej (KA6_WG1)

3. Student zna znaczenie owadów w innych dziedzinach entomologii sądowej (KA6_WG1)

Sposoby weryfikacji:

KA6_WG1 - egzamin pisemny (pytania otwarte, wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu: pozytywna ocena z egzaminu pisemnego (pytania otwarte, wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz).

Zakres tematów:

1. Zarys historyczny entomologii sądowej oraz jej współczesne wykorzystanie w Polsce i na świecie.

2. Etapy sukcesji różnego typu zwłok.

3. Czynniki wpływające na faunę zwłok.

4. Metody określania PMI zwłok świeżych i starych.

5. Wykorzystywanie analiz DNA w entomologii sadowej.

6. Entomotoksykologia.

7. Pobieranie i zabezpieczanie prób.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 10:00 - 12:15, sala zdalnie
Agata Kostro-Ambroziak 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)