Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język rosyjski cz.2 350-HS1-1JRO2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

История России, [online: http://www.istmira.com/istoriya-rossii/].

Dorosz J., Gregorczyk J., Szubska J., Экспедиция 3, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

P6S_WG7: Rozumie podstawową terminologię fachową nauk historycznych w przynajmniej jednym języku nowożytnym - testy kontrolne, ćwiczenia praktyczne

P6S_UK4: Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i dyskutowania w języku obcym, przedstawiania swoich opinii i odnoszenia się do poglądów innych autorów w obszarze problematyki - ocena aktywności w trakcie zajęć

P6S_UK7: Potrafi sformułować wypowiedź ustną na temat problematyki wschodniej w języku obcym (poziom B2), przetłumaczyć tekst w języku obcym oraz przełożyć własny tekst na język obcy - ocena wypowiedzi ustnej, praca domowa

P6S_KR1: Jest gotów do stosowania zasad etycznych - praca domowa

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po II semestrze. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyników testów, obecności, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych. Dopuszczalne w ciągu semestru są dwie nieobecności bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Далёкий путь (Daleka droga). Przyczyny zsyłek przestępców politycznych.

2. Государство и культура (Państwo i kultura). Słownictwo związane ze sprawowaniem władzy, elementami rosyjskiej kultury.

3. Обучение будущего правителя (Kształcenie przyszłego władcy). Słownictwo związane z wykształceniem monarchy.

4. Столицы Руси и России (Stolice Rusi i Rosji). Słownictwo dotyczące podbojów, wykopalisk.

5. История России (Historia Rosji). Słownictwo dotyczące zmian politycznych.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.