Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do prawoznawstwa 350-HS1-1WP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

T. Chauvin, T. Stawecki, P.Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2019.

Jamróz (red.), Wstęp do nauk prawnych, Białystok 1999.

Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Warszawa 2011.

J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2016.

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP6_WG6- zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

KP6_WG11- zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy historycznej

Umiejętności:

KP6_UO1- uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni

KP6_UK5- potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na temat

KP6_UU1- samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

Kompetencje społeczne:

KP6_KK3- formułowania sądów na temat podstawowych kwestii z zakresu historii, w kontekście problemów ekonomicznych, politycznych, kulturowych, społecznych i prawnych

KP6_KR4- do pracy w dziedzinie obszaru zainteresowań

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest wynik pisemnego zaliczenia. Oceniania jest również aktywność na zajęciach.

Zakres tematów:

1. Zapoznanie z tematyką i organizacją zajęć

2. Pojęcie i funkcje prawa

• T. Chauvin, T. Stawecki, P.Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2019, (Rozdział II, XII).

• Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Warszawa 2011, (Rozdział III).

3. Norma prawna, a przepis prawa

• Jamróz (red.), Wstęp do nauk prawnych, Białystok 1999, (Rozdział II).

• J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2016, (Rozdział III).

4. Język prawa - Język prawny i język prawniczy

• Jamróz (red.), Wstęp do nauk prawnych, Białystok 1999, (Rozdział II).

5. Akt normatywny - Pojęcie aktu normatywnego - Budowa aktu normatywnego

• T. Chauvin, T. Stawecki, P.Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2019, (Rozdział XIX).

• Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku.

• Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U.2020.282)

6. System prawa

• T. Chauvin, T. Stawecki, P.Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2019, (Rozdział X).

7. Charakterystyka systemu źródeł prawa w Polsce. Hierarchiczny porządek prawny

• Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku. (Rozdział III)

8. Proces stanowienia prawa

• T. Chauvin, T. Stawecki, P.Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2019, (Rozdział XIII).

• J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2016, (Rozdział VI).

9. Stosowanie i przestrzeganie prawa

• Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Warszawa 2011, (Rozdział VI).

• Jamróz (red.), Wstęp do nauk prawnych, Białystok 1999, (Rozdział VII).

10. Obowiązywanie prawa

• T. Chauvin, T. Stawecki, P.Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2019, (Rozdział XI).

11. Stosunki prawne

• T. Chauvin, T. Stawecki, P.Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2019, (Rozdział XVI).

12. Wykładnia prawa

• J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2016, (Rozdział XI).

13. Praworządność. Sprawiedliwość i rządy prawa

• Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Warszawa 2011, (Rozdział VIII).

14. Prawo, a inne systemy norm

• Jamróz (red.), Wstęp do nauk prawnych, Białystok 1999, (Rozdział VII).

• T. Chauvin, T. Stawecki, P.Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2019, (Rozdział IV).

15. Podsumowanie zajęć. Pisemne zaliczenie na ocenę

Metody dydaktyczne:

dyskusja podczas zajęć, praca z aktami normatywnymi, prezentacja multimedialna, praca w grupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Justyna Zajko-Czochańska 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.