Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat języka angielskiego 1 350-MS1-1JAN1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Smith J., Exploring British Culture, Cambridge, 2018

Cullen P., Cambridge Vocabulary for IELTS advanced, Cambridge University Press, 2016

O' Driscoll J., Britain, Oxford 2017

Taylor J., Zeter J., Career Paths: Business English, Express Publishing, 2017

McCarthy M., O’Dell F., Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2017

Christina Latham - Koening , Clive Oxenden , English File , upper - intermediate, OUP, 2018

Efekty uczenia się:

KP6_UK2 Absolwent potrafi merytorycznie argumentować i dyskutować w języku polskim i obcych, przedstawiać swoje opinie i odnosić się do poglądów innych autorów w obszarze relacji międzynarodowych

Weryfikacja efektów kształcenia:

- konwersacje

- prezentacje grupowe

- projekty indywidualne

- dyskusje na zajęciach

- ocena studenta na zajęciach

KP6_UK4 Absolwent potrafi posługiwać się na poziomie zaawansowanym (B2 ESOKJ) jednym językiem zachodnioeuropejskim ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień międzynarodowych

Weryfikacja efektów kształcenia:

- konwersacje

- prezentacje grupowe

- projekty indywidualne

- dyskusje na zajęciach

- ocena studenta na zajęciach

KP6_UO2 Absolwent jest gotów współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Weryfikacja efektów kształcenia:

- pisemna praca zespołowa – współdziałanie i praca w grupie;

- konwersacje;

- prezentacje grupowe – występowanie w różnych rolach;

- dyskusje na zajęciach – prowadzenie dyskusji w grupie i umiejętność jej podsumowania;

- ocena interakcji studenta na zajęciach;

KP6_KK1 Absolwent jest gotów do krytycznego formułowania sądów na temat podstawowych kwestii politycznych, kulturowych, ekonomicznych i prawnych na płaszczyźnie międzynarodowej, uwzględniając także ich historyczny kontekst

Weryfikacja efektów kształcenia:

- indywidualna i grupowa analiza informacji z różnych źródeł

- pisemna praca zespołowa i indywidualna

- dyskusje na zajęciach

- ocena studenta na zajęciach

KP6_KR3 Absolwent jest gotów do uznawania i szanowania różnic punktów widzenia determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

- indywidualna i grupowa analiza informacji z różnych źródeł

- dyskusje na zajęciach

- ocena studenta na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

- regularne przygotowywanie się do zajęć,

- aktywny udział w zajęciach,

- obecność na zajęciach - student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze

- zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów cząstkowych i semestralnych

Zakres tematów:

Kurs języka angielskiego opiera się o tematykę specjalistyczną z elementami tematyki ogólnej.

Tematyka ogólna:

Systemy kształcenia uniwersyteckiego w wybranych krajach.

Tematyka specjalistyczna obejmuje takie zagadnienia jak:

-bieżące wydarzenia międzynarodowe,

- konflikty międzynarodowe i ich geneza,

- konflikty etniczne, terroryzm

- organizacje międzynarodowe;

- Wspólnota Europejska. Członkostwo w Unii Europejskiej

- systemy polityczne i funkcjonowanie państwa

Metody dydaktyczne:

opowiadanie, pogadanka, opis, dyskusja, praca z tekstem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, Budynek Wydziału Historyczno-Socjologicznego, sala 102
Halina Bieluk 21/ szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, Budynek Wydziału Historyczno-Socjologicznego, sala 46
Halina Bieluk 21/ szczegóły
3 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, Budynek Wydziału Filologicznego, sala 48
Joanna Waluk 22/ szczegóły
4 każdy piątek, 15:00 - 16:30, Budynek Wydziału Historyczno-Socjologicznego, sala 46
Joanna Waluk 22/ szczegóły
5 każdy piątek, 13:15 - 14:45, Budynek Wydziału Historyczno-Socjologicznego, sala 121
Joanna Waluk 20/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.