Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia 350-MS1-1MAK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

P. R. Krugman, R. Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2020 (IBUK Libra).

Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, PWN, Warszawa 2018 (IBUK Libra).

M. Nasiłowski, System rynkowy: podstawy mikro- i makroekonomii, Wyd. Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2016 (IBUK Libra).

Literatura uzupełniająca:

A. Z. Nowak, T. Zalega, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2019.

O. Blanchard, D.R.Johnson, Macroeconomics, Pearson, cop., Harlow 2013.

P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

M. Księżyk, Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, AGH, Kraków 2015

S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

S. Lis, Współczesna makroekonomia, CeDeWu, Warszawa 2020.

Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, red. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

MKR1_W01 Student zna przedmiot badań makroekonomii - KP6_WG1

MKR1_W02 Student zna powiązania pomiędzy kluczowymi agregatami makroekonomicznymi oraz związki przyczynowo-skutkowe panujące w gospodarce - KP6_WG3

MKR1_W03: Student zna podstawowe podmioty gospodarki narodowej oraz podmioty odpowiedzialne za realizację polityk makroekonomicznych - KP6_WG7

MKR2_W04 Student ma wiedzę o podstawowych problemach makroekonomicznych we współczesnej gospodarce - KP6_WK1, KP6_WK2;

MKR2_W05 Student ma wiedzę o przyczynach i przebiegu procesów makroekonomicznych, skali i konsekwencjach tych zmian - KP6_WK3;

MKR2_W06 Student ma wiedzę o uwarunkowaniach i roli podstawowych polityk makroekonomicznych we współczesnej gospodarce - KP6_WK5

Sposób weryfikacji: egzamin pisemny w formie zdalnej (test z pytaniami otwartymi i zamkniętymi).

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie wiedzy odbędzie się poprzez egzamin pisemny w formie testu z pytaniami zamkniętymi i otwartymi w formie zdalnej za pośrednictwem narzędzi informatycznych rekomendowanych przez Rektora UwB.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu. Egzamin pisemny (test pytania otwarte i zamknięte – 100%);

51-60% - dostateczny

61-70% - dostateczny plus

71-80% - dobry

81-90% - dobry plus

91-100% - bardzo dobry

Zakres tematów:

Rozwój myśli ekonomicznej;

Podstawowe kategorie ekonomiczne;

Determinanty dochodu narodowego;

Budżet państwa;

Rynek pieniężny;

Polityka pieniężna i fiskalna w gospodarce zamkniętej;

Zjawisko bezrobocia;

Przyczyny i skala inflacji.

Metody dydaktyczne:

Wykład online z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych z możliwością dyskusji i zadawania pytań w jego trakcie, przeprowadzony za pośrednictwem narzędzi informatycznych rekomendowanych przez Rektora UwB.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
każda środa, 11:30 - 12:15, sala e-learning
Anna Jurczuk 110/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.