Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mitologie narodowe wybranych państw 350-MS2-2MNP
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

P. Łossowski, Po tej i tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883-1939, Warszawa 1985.

K. Buchowski, Panowie i żmogusy. Stosunki polsko-litewskie w międzywojennych karykaturach, Białystok 2004

K.Buchowski, Litwomani i polonizatorzy. Mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich w pierwszej połowie XX w., Białystok 2006

D. Beauvois, Mit kresów wschodnich czyli jak mu położyć kres, w: Polskie mity polityczne XIX i XX wieku, pod red. W. Wrzesińskiego, Wrocław 1994.

W. Wrzesiński, Polska mitologia polityczna XIX i XX wieku, w: Polskie mity polityczne XIX i XX wieku, pod red. W. Wrzesińskiego, Wrocław 1994.

R. Wapiński, Polska na styku narodów i kultur. W kręgu przeobrażeń narodowościowych i cywilizacyjnych w XIX i XX wieku, Gdańsk 2002

Mity i stereotypy w dziejach Polski, pod red. J. Tazbira, Warszawa 1991

H. Samsonowicz, Mity w świadomości historycznej Polaków, w: Oblicza polskości, pod red. A. Kłoskowskiej, Warszawa 1990

Norman Davis, Wyspy. Historia, Kraków 2003.

Paul Johnson, Historia Anglików, Gdańsk 1995.

Wojciech Lipoński, Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa 2004.

Hugh Brogan, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ossolineum, 2004.

George Brown Tindall, David E. Shi, Historia Stanów Zjednoczonych, b. m. i d. wyd.

Maldwyn A. Jones, Historia USA, Gdańsk 2003.

Marek Gołębiowski, Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych, PWN, 2007.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie

- kluczowe uwarunkowania historyczne i społeczne stosunków międzynarodowych

- dogłębnie uwarunkowania historyczne mechanizmów kulturowych, politycznych, ekonomicznych i prawnych wpływających na stosunki międzynarodowe

- dogłębnie uwarunkowania historyczne fundamentalnych dylematów cywilizacyjnych wybranych obszarów świata

- dogłębnie historyczne uwarunkowania celów i środków prowadzenia polityki zagranicznej i regulowania stosunków międzynarodowych

Student potrafi

- samodzielnie wyjaśniać i interpretować kontekst historyczny wydarzeń oraz procesów politycznych, społecznych i gospodarczych

- krytycznie analizować różnorodne zjawiska na płaszczyźnie międzynarodowej, stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować w oparciu o źródła pozyskane m.in. w oparciu o IT

- wykorzystać wiedzę teoretyczną i wyselekcjonowane informacje szczegółowe do przedstawienia własnych opinii na temat kontekstu historycznego aktualnych problemów międzynarodowych

- prowadzić debatę oraz skutecznie argumentować poprawnie posługując się terminologią związaną z kierunkiem studiów

- współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role

Student jest gotów do

- krytycznego i otwartego stosunku do nowych idei i koncepcji w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi

- zmiany własnych przekonań w świetle nowej wiedzy i argumentów

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Zakres tematów:

1. Co to jest mit?

2. Kresy Wschodnie

3. Mit litewski w polskiej kulturze

4. Mitologia konfliktu polsko-litewskiego

5. Nadbałtyckie imaginarium

1. Królowa-Dziewica: Elżbieta I

2. Brzemię Białego Człowieka

3. Miasto na wzgórzu

4. Dziki Zachód. Od pucybuta do milionera.

5. Pax Americana

Metody dydaktyczne:

wykład z elementami prezentacji multimedialnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Buchowski, Oleg Łatyszonek, Eugeniusz Mironowicz 35/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.