Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mniejszości narodowe i etniczne na świecie 350-MS1-3MNE
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Informator 2003, pod. red. L. M. Nijakowskiego i S. Łodzińskiego, Warszawa 2003.

Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych, pod. red. L. M. Nijakowskiego, Warszawa 2005.

Łodziński Sławomir, Ochrona praw należących do mniejszości naodowych i etnicznych - perspektywa europejska, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf/r-208.pdf

Łodziński Sławomir, Międzynarodowe standardy ochrony i wspierania mniejszości narodowych. Instytucje oraz organizacje powołane do ochrony mniejszości, http://www.agdm.pl/pdf/standardy.pdf

Pawlak S., Ochrona mniejszości narodowych w Europie, Warszawa 2001.

Sierpowski S., Kwestia narodowa w stosunkach międzynarodowych, "Sprawy Narodowościowe. Seria nowa" 1993 nr 2, s. 9-28.

Literatura uzupełniająca

Altermatt, U., Sarajewo przestrzega. Etnonacjonalizmy w Europie,Kraków 1998.

Babiński Grzegorz, Nacjonalizmy czy regionalizmy? Ruchy etnoregionalne w Europie, w: Europa państw - Europa narodów: problemy etniczne Europy Środkowo-Wschodniej, (red.) Babiński G., Miodunka W., Kraków 1995.

Dziegiel Leszek, Węzeł kurdyjski: kultura, dzieje, walka o przetrwanie, Kraków 1992.

Jomma Fuad, Kurdowie i Kurdystan, Gdańsk 2001.

Jones Owen Bennett, Pakistan - oko cyklonu, Warszawa 2005.

Nacjonalizm. Konflikty narodowościowe w Europie Środkowej i Wschodniej, (red.) Helnarski S., Toruń 2001.

Huntington Samuel, Kim jesteśmy. Wyzwania amerykańskiej tożsamości narodowej, Kraków 2007.

Kuczyński M., Krwawiąca Europa. Konflikty zbrojne i punkty zapalne w latach 1990-2001, Warszawa 2001.

Lewandowski E., Pejzaż etniczny Europy, Warszawa 2005.

Nadciągaja Ślązacy. Czy istnieje narodowość śląska?, red. L. M. Nijakowski, Warszawa 2004.

Piekło, J., Wilkanowicz S., Bałkański węzeł, Kraków 1999.

Polityka narodowościowa państw Europy Środkowowschodniej: materiały z międzynarodwej konferencji "Mniejszości narodowe i religijne w pokomunistycznej Europie Środkowowschodniej" zorganizowanej w dniach 20-22 października 1992 roku, Cz. 2 , red. nauk. Jacek Ziemowit Pietraś, Andrzej Czarnocki, Lublin 1993.

Siedow, Jurij., Tragedia libańska, Warszawa 1986.

Orizio Ricardo, Zaginione biale plemiona, 2009.

Wspólnota polska. org.pl. Serwis Stowarzyszenia Wspólnota Polska, (Polacy za granicą), http://wspolnotapolska.org.pl/

Żołędowski Cezary, Białorusini i Litwini w Polsce, Polacy na Białorusi i Litwie. Uwarunkowania współczesnych stosunków między większością i mniejszościami narodowymi, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

1.Wiedza - po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu i zweryfikowaniu efektów kształcenia student: ma podstawową wiedzę o mniejszościach narodowych i etnicznych w świecie, ich rozmieszczeniu, liczebności i sytuacji społeczno-politycznej i kulturalnej oraz ich statusie prawnym

2.Umiejętności - po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu i zweryfikowaniu efektów kształcenia student: potrafi właściwie interpretować wydarzenia polityczne i społeczne dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych w świecie, potrafi właściwie opisać i zanalizować sytuację tych mniejszości oraz ich wpływ na politykę międzynarodową

3.Kompetencje społeczne - po zakończeniu cyklu zajęć z przedmiotu i zweryfikowaniu efektów kształcenia student: potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne-test, aktywność na zajęciach.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

2. Polonia zagraniczna

3. Mniejszości w europejskich państwach narodowych.

4. Europejskie kraje wieloetniczne.

5. Federacja Rosyjska i Rosjanie w krajach ościennych.

6. Problemy etniczne Kaukazu.

7. Bliski Wschód.

8. Maghreb. Wybrane konflikty etniczne w państwach afrykańskich.

9. USA – naród polityczny i jego mniejszości etniczne. Kanada – multikulturalizm.

10. Sytuacja ludów indiańskich w obu Amerykach. Wielorasowe społeczeństwa Antyli, Karaibów i wybrzeży Morza Karaibskiego oraz Brazylii.

11. Mniejszości narodowe w Chinach, na Tajwanie i w Indochinach. Chińska diaspora.

12. Wybrane problemy etniczne Indii, Pakistanu i Cejlonu.

13. Wybrane problemy etniczne Australii i Oceanii.

14. Prawa mniejszości narodowych i etnicznych.

15. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacje: rzutnik, wideo, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Oleg Łatyszonek 45/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.