Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne stosunki międzynarodowe w wybranym regionie świata 1 (Bałkany) 350-MS1-3WSM1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Zygmunt Łukawski, Dzieje Azji Środkowej, Warszawa 1996.

Robert Kłaczyński, Edyta Sadowska, Postradzieckie państwa Azji Centralnej. Historia, polityka, gospodarka, społeczeństwo

Wojciech Materski, Gruzja, Warszawa 2007.

Rafał Czachor, Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach: geneza i funkcjonowanie systemów politycznych, Polkowice 2014.

Aliyeva-Sztrauch Hijran, Wielka gra na Kaukazie Południowym,

http://www.geopolityka.org/analizy/hijran-aliyeva-sztrauch-wielka-gra-na-kaukazie-poludniowym

Asmus Roland, Mała wojna, która wstrząsnęła światem, Warszawa 2010.

Bieleń Stanisław, 2011. Siła motywacyjna w polityce Federacji Rosyjskiej, [w:] Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego, red. A. Bryc, A. Legucka, A. Włodkowska-Bagan, Warszawa 2011.

Bryc Agnieszka, Strategia międzynarodowa Federacji Rosyjskiej w rejonie czarnomorsko-kaspijskim, [w:] Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych, red. B. Żywicka, Lublin 2011.

Svante E. Cornell, Roger N. McDermott, William D. O’Malley, Vladimir Socor, S. Frederick Starr, Regional Security in the South Caucasus: The Role of NATO, Central Asia-Caucasus Institute, The Johns Hopkins University, Baltimore 2004.

Daśko Dominika, Polityka Federacji Rosyjskiej względem Armenii w latach 2004-2008, http://www.psz.pl/117-polityka/polityka-federacji-rosyjskiej-wzgledem-armenii-w-latach-2004-2008

Gruzja: Tbilisi – Waszyngton. Historia współpracy wojskowej, http://www.eastbook.eu/2012/02/14/gruzja-tbilisi-waszyngton-historia-wsp%C3%B3%C5%82pracy-wojskowej/

Mitchell Lincoln, Uncertain Democracy: U.S. Foreign Policy and Georgia's Rose Revolution, University of Pennsylvania, Philadelphia 2009.

Musiałowicz Bartosz, Gruzja - wybrane problemy polityki wewnętrznej i zagranicznej, [w:] Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych, red. K. Iwańczuk, T. Kpuśniak, Lublin 2008.

Olchowski Jakub, Interesy Sojuszu Północnoatlantyckiego w regionie czarnomorsko-kaspijskim, [w:] Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych, red. B. Żywicka, Lublin 2011.

Potulski Jakub, Surowce energetyczne i linie przesyłowe jako przedmiot geopolityki Morza Kaspijskiego, [w:] Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych, red. B. Żywicka Lublin 2011.

Rozmus Rafał, Czas na Iran - era Busha, http://www.psz.pl/168-archiwum/rafal-rozmus-czas-na-iran-era-busha

Simes Dmitri, Jak utracono Rosję, http://www.newsweek.pl/europa/jak-utracono-rosje,44391,1,1.html

Stępniewski Tomasz, Geopolityka regionu Morza Czarnego w pozimnowojennym świecie, Lublin-Warszawa 2011.

Suleymanov Rashad, Russian Navy conducting exercises in Caspian Sea, http://en.apa.az/azerbaijan-military/azerbaijan-army-azerbaijani-armed-forces/russian-navy-conducting-exercises-in-caspian-sea.html

Blank Stephen, Energy, Economics, and Security in Central Asia: Russia and its Rivals, https://www.researchgate.net/publication/235151834_Energy_Economics_and_Security_in_Central_Asia_Russia_and_its_Rivals

Cierpiński Zbigniew, Kotlina Fergańska - rozsadnik "narkoislamizmu", http://www.psz.pl/116-bezpieczenstwo/kotlina-ferganska-rozsadnik-narkoislamizmu

Cutler Robert, The shattering of the sino-russian entente over the shape of Central Asia?, https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/7060-analytical-articles-caci-analyst-2001-11-21-art-7060.html?tmpl=component&print=1

Cutler Robert, US-Russian strategic relations and the structuration of Central Asia, [in:] The Greater Middle East in Global Politics, International Studies in Sociology and Social Anthropology. Social Sciences, 2007.

Efekty uczenia się:

ma uporządkowaną wiedzę na poziomie podstawowym z zakresu polityki zagranicznej państw Azji Centralnej i Kaukazu

- zna historyczne uwarunkowania konfliktów w państwach postradzieckich regionów Azji Centralnej i Kaukazu

- posiada wiedzę na temat celów geopolitycznych mocarstw w regionach Azji Centralnej i Kaukazu

Umiejętności:

- samodzielnie zdobywa, utrwala i rozwija wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów nad obszarem Kaukazu i Azji Centralnej do opisu podstawowych problemów politycznych i kulturowych regionów

Kompetencje społeczne:

- student gotowy jest do oceny podstawowych priorytetów współczesnej polityki państw Kaukazu i Azji Centralnej

- formułowania sądów na temat podstawowych problemów politycznych dotyczących państw Kaukazu i Azji Centralnej i ich historycznych uwarunkowań

Metody i kryteria oceniania:

Studenci w trakcie wykładu otrzymują propozycje analizowania przedstawionych problemów. Aktywność w trakcie zajęć stanowi jedno z kryterium do wystawienia oceny. Wykład kończy się egzaminem pisemnym. Studenci losują 3 pytania spośród 30. Czas na napisanie odpowiedzi - 30 minut.

Zakres tematów:

1. Rola czynników zewnętrznych w kreowaniu konfliktów na Kaukazie

2. Konflikt ormiańsko-azerski o Górski Karabach - implikacje międzynarodowe

3. Konsekwencje międzynarodowe separatyzmu osetyńskiego i abchaskiego

4. Wojna gruzińsko-rosyjska 2007 r.

5. Problem Czeczenii w stosunkach międzynarodowych

6. Rosyjsko-amerykańska rywalizacja o wpływy na kaukazie Południowym

7. Międzynarodowe projekty związane z wykorzystaniem surowców energetycznych Azerbejdżanu

8. Rola narodów Kaukazu w strukturach państwa islamskiego w Syrii i Iraku

9. Konflikty terytorialne między państwami Azji Centralnej

10. Państwa Azji Centralnej w polityce Federacji Rosyjskiej

11. Państwa Azji Centralnej wobec interwencji amerykańskiej w Afganistanie i Iraku

12. Międzynarodowe projekty wykorzystania zasobów surowcowych państw Azji Centralne

13. Chińskie projekty gospodarcze na obszarze Azji Centralnej

14. Specyfika polityki zagranicznej Turkmenistanu

15. Rola państw Azji Centralnej w Szanghajskiej Organizacji Współpracy i Unii Euroazjatyckiej

Literatura podstawowa:

Bujwid-Kurek E., Państwa pojugosłowiańskie, Kraków 2008.

Brzeziński A. M., Grecja, Warszawa 2002.

Czekalski T., Albania, Warszawa 2003.

Gibas-Krzak D., Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku. Uwarunkowania- przebieg-konsekwencje, Toruń 2009.

Jackowicz J., Polityka zagraniczna współczesnej Bułgarii, Warszawa 1995.

Kuczyński M,, Krwawiąca Europa. Konflikty zbrojne i punkty zapalne w latach 1990–2000: tło historyczne i stan obecny, Warszawa 2001.

Kuczyński M., Ray-Ciemięga M., Bałkański syndrom: konflikty zbrojne w byłej Jugosławii 1991–1999, wojna w Kosowie, udział wielonarodowych siłpokojowych NATO w utrzymaniu pokoju na Bałkanach 1993–2000, Warszawa 2000.

Stawowy-Kawka Irena, Historia Macedonii, Wrocław 2000.

Tanty M., Bałkany XX wieku, Warszawa 2003.

Waldenberg Marek, Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii do wojny kosowskiej, Warszawa 2003.

Walkiewicz Wiesław, Jugosławia. Byt wspólny i rozpad, Warszawa 2000.

Walkiewicz Wiesław, Jugosławia. Państwa sukcesyjne, Wyd. TRIO 2009.

Literatura uzupełniająca:

Bałkany. Etnokulturowe podłoże konfliktów, red. W. Konarski, A. Koseski, Pułtusk 2006,

Bonarek J., Czekalski T., Sprawski S., Turlej S., Historia Grecji, Kraków 2005.

Eberhardt Piotr, Przemiany demograficzno-etniczne na obszarze Jugosławii w XX wieku, Lublin 2005.

Luković M. D., Kryzys kosowski oczyma Serbów. Bezpośrednie przyczyny, korzenie historyczne, przebieg i konsekwencje, Belgrad 2000.

Kubiak K., Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie, Warszawa 2005.

Stawowy-Kawka Irena, Rola porozumienia ochrydzkiego w stabilizacji sytuacji politycznej na Bałkanach, [w:] Między wielką polityką a narodowym partykularyzmem, red. J. Kiwerska, B. Koszela, Poznań 2002.

Szymczak T., Jugosławia państwo federacyjne, Łódź 1982.

Todorova Maria, Bałkany wyobrażone, Wołowiec 2008.

Waldenberg Marek, Rozbicie Jugosławii: jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki. T. 1–2, Wydanie Wyd. 2, rozsz., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005.

Wasilewski T., Felczak W., Historia Jugosławii, Wrocław 1985.

Zacharias Michał Jerzy, Komunizm – federacja – nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943-1991. Powstanie - przekształcenia - rozkład, Warszawa 2004.

Znamierowska-Rakk Elżbieta, Federacja Słowian południowych w polityce Bułgarii po II wojnie światowej, Warszawa 2005.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem map w formie elektronicznej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Oleg Łatyszonek 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.