Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski 4 410-KS1-2JA4
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

https://www.ted.com/

https://ed.ted.com/

http://study.com/

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

https://scholar.google.pl/

www.warsawvoice.pl

www.bbc.com/news

www.onestopenglish.com

https://en.wikipedia.org/wiki/Index_of_cognitive_science_articles

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Nauki_społeczne

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Social_sciences

http://www.englishclub.com

Bermúdez, J. L., 2014. Cognitive Science An Introduction to the Science of the Mind, Cambridge University Press, Cambridge

Efekty uczenia się:

U02. Porozumiewa się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami dyscyplin kognitywistycznych – w

języku angielskim.

U09. Przygotowuje prace pisemne w języku polskim oraz proste prace w języku angielskim z wybranej dyscypliny zaliczanej do

„kognitywistyki i komunikacji”.

U10. Przygotowuje wystąpienia ustne – w języku angielskim – dotyczące szczegółowych zagadnień „kognitywistyki i komunikacji”.

U11. Ma umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego

Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Sposoby weryfikacji: egzamin ustny i pisemny, zaliczenia ustne lub pisemne, ocena ciągła na podstawie aktywności na zajęciach, prezentacji indywidualnych lub zespołowych, dyskusji, okresowych sprawdzianów, pisemnych prac domowych.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci otrzymują zaliczenie na ocenę po IV semestrze nauki. Przedmiot kończy się egzaminem.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Ocena zaliczeniowa jest średnią ocen uzyskanych w trakcie semestru zimowego i letniego): za testy, prace pisemne, prezentacje, prace domowe, aktywność na zajęciach oraz e-learning.

Warunki zdania Egzaminu po IV semestrze:

Uzyskanie przynajmniej 50% punktów z egzaminu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Mechanizm stresu i jego wpływ na organizm człowieka.

Geniusze/ savanci. Cudowne dzieci (prodigy children).

Stereotypy w myśleniu o płci. Płeć biologiczna i kulturowa.

Rodzaje emocji. Rozpoznawanie i wyrażanie emocji.

Kreatywne myślenie

Zdolności poznawcze / embodied cognition

Mind-reading

Tematy wybrane przez studentów w ramach prezentacji z uwzględnieniem treści i terminologii kierunkowej

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/dyskusja, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych (kartkówki leksykalne oraz raz w semestrze test umiejętnościowy), zadań praktycznych, krótkich pisemnych lub ustnych prac domowych, oraz na podstawie prezentacji multimedialnych z wybranego przez studentów tematu z zakresu dziedziny kognitywistyki i komunikacji. Zajęcia prowadzone są w formie wideokonferencji na platformie Blackboard.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Iwona Kubas 16/ szczegóły
2 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Iwona Kubas 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.