Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Totalitaryzm - ujęcie filozoficzne (fakultet) 410-FS1-3TUF5
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie różne rodzaje argumentacji stosowanej w etyce, filozofii, w naukach i w życiu publicznym K_W04

W07 W09

zna ogólną terminologię dotyczącą związków etyki i filozofii z polityką K_W05 W02

ma pogłębioną wiedzę o znaczeniu filozofii i etyki dla kształtowania i rozumienia kultury, w tym polityki K_W08 W05 W07 W10

rozumie złożone wzajemne zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych i etycznych a ewolucją wybranych aspektów teorii polityki K_W16 W09

potrafi wykorzystać wiedzę filozoficzną, etyczną i metodologiczną w krytycznym interpretowaniu tekstów filozoficznych i politycznych

K_U01 U02

potrafi wykrywać założenia leżące u podstaw różnych poglądów/stanowisk filozoficznych i moralnych, następnie odnieść je do wybranych problemów politycznych K_U14 U02 U07

samodzielnie podejmuje i inicjuje zadania badawcze, a także przedsięwzięcia o charakterze społecznym i kulturalnym

rozumie różnice kulturowe, religijne, etyczne, polityczne itd. i potrafi negocjować w sytuacjach konfliktowych spowodowanych

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła z przedmiotu, referaty

Metody dydaktyczne:

Wprowadzający, wspomagający i syntetyzujący wykład; samodzielna lektura fragmentów tekstów źródłowych i wybranych podręczników;

analiza tekstów na ćwiczeniach i dyskusja w grupie moderowana przez wykładowcę; pisanie krótkich prac domowych (notatki z lektury, komentarz do lektury), pisanie referatów; indywidualne konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Nowak 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.