Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewolucja zagrożeń bezpieczeństwa w XXI i XXI w. 350-HS1-3EZB
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Wojna i antywojna - A. i H. Toffler

2. Nowoczesne wojny informacyjne - R. Rajczyk

3. Świat w sieci - T. R. Aleksandrowicz

4. Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI wieku - T.R. Aleksandrowicz

5. Sztuka Wojny - Sun Tzu

6. Bezpieczeństwo i jego percepcja w dyskursie społecznym i militarnym - D. Boćkowski, P. Goryń, K. Goryń

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_WG3, KP6_WK1, KP6_WK2, KP6_WK3, KP6_WK4, KP6_WK5

- Student po zakończeniu kursu będzie posiadał wiedzę na temat ewolucji w teoretycznych rozważaniach na temat bezpieczeństwa w XX i XXI wieku, z uwzględnieniem trendów w postrzeganiu zagrożeń militarnych i niemilitarnych

- Student po ukończeniu kursu będzie posiadał wiedzę w zakresie wybranych zjawisk i wydarzeń kształtujących środowisko bezpieczeństwa w XX i XXI wieku, będzie posiadał wiedzę na temat korelacji pomiędzy poszczególnymi zjawiskami społecznymi, politycznymi oraz gospodarczymi

Umiejętności:

KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW6, KP6_UK1, KP6_UK2, KP6_UK3, KP6_UK5, KP6_UK6, KP6_UO1, KP6_UU1

Student po ukończeniu kursu będzie posiadał umiejętności w zakresie zdobywania i utrwalania wiedzy związanej z tematyką zajęć, wskazywania i udowadniania korelacji pomiędzy omawianymi zjawiskami z obszaru bezpieczeństwa

Kompetencje społeczne:

KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4, KP6_KO3, KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

Student potrafi rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać wiedzę zdobytą na zajęciach o inne źródła z zachowaniem niezależności i samodzielności myśli przy jednoczesnym uszanowaniu prawa innych do wykazywania tych samych cech

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia dopuszczona zostanie wyłącznie osoba posiadająca nie więcej niż jedną nieodpracowaną nieobecność na zajęciach (2h dydaktyczne). Zaliczenie przedmiotu odbywać się będzie w oparciu o ocenę merytorycznej pracy na zajęciach, ocenę przyswojenia zadanych tekstów oraz przygotowanie i przesłanie zaliczeniowej pracy semestralnej.

Zaliczanie nieobecności odbywać się będzie w oparciu o przygotowanie krótkiej pracy pisemnej na temat związany z zagadnieniami omawianymi na zajęciach, których nieobecność dotyczyła.

Osoba posiadająca nieobecności przekraczające 2h dydaktyczne nie zostanie dopuszczona do zaliczenia przedmiotu.

Od powyższych zasad mogą obowiązywać odstępstwa przewidziane w odpowiednich przepisach i regulacjach, po wcześniejszym poinformowaniu i uzyskaniu zgody prowadzącego.

Metody dydaktyczne:

Omówienie przyswojonych lektur i materiałów dydaktycznych.

Praca grupowa podczas zajęć wraz z omówieniem jej efektów.

Dyskusja na zadany temat.

Omówienie i ocena przygotowanej pracy zaliczeniowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Kamil Goryń 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.