Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia terenowe (Podlaskie) 350-HS2-1ZTRP
Zajęcia terenowe (ZTR) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Literatura Literatura: I. Taranta Tykocin-urbanistyczny palimpsest, „Biuletyn Konserwatorski województwa podlaskiego”, z. 20, 2014, s. 119-150, D. Michaluk, Rozwój układu przestrzennego Mielnika z XIII-XVIII w, „Studia Podlaskie”, t. IV 1993, s. 25-50; J. Maroszek, Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku, Białystok 2013, S. Alexandrowicz, Gospodarcze, prawne i etniczne osobliwości sieci miejskiej ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku, [w:] Miasto i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litw, Polski i Ukrainy, pod red. J. Wyrozumski, Kraków 1996, idem, Powstawanie i rozwój miast województwa podlaskiego (XV w.-I połowa XVII w.), „Acta Baltico-Slavica“, t. I 1964, Z. Gloger, Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, Warszawa 1907, Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w., pod red J. Lileyko, Lublin 2000, R. Brykowski, Drewniana architektura cerkiewna: na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej, Warszawa 1995, Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. XII, Województwo białostockie, z. 1, Siemiatycze. Drohiczyn i okolice, opr. M. Kałamajska-Saeed, Warszawa 1996, J. Maroszek, W. Nagórski, Tykocin. Miasto królewskie, Białystok 2012, E. Więcko, Puszcza Białowieska, Warszawa 1984, J. Sokólska, H. Leniec, R. Pruski, Puszcza Knyszyńska, Supraśl 1996, J. Maroszek, Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska-Litwa-Kaliningrad, Białystok 2007, Z. J. Przychodzeń, Karol Brzostowski i Rzeczpospolita Sztabińska w świadomości mieszkańców wsi, Suwałki 1991.

Efekty uczenia się:

KP7_WG1, KP7_WG3, KP7_WG9, KP7_WK1, KP7_WK3, KP7_UW1, KP7_UW4, KP7_UK1, KP7_UO1, KP7_UO2, KP7_KK2, KP7_KO2, KP7_KR2, KP7_KR4

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Obecność obowiązkowa, jedna nieobecność dopuszczona, praca pisemna

Zakres tematów:

Osadnictwo na ziemiach wschodniej Białostoczczyzny, Podlasie w ujęciu historycznym, kulturowym, religijnym. Osadnictwo na terenach północnego Podlasia w XIV-XVI wieku, Rola książąt mazowieckich w procesie osadniczym, Powstawanie i rozwój miast na Podlasiu, Tykocin miasto królewskie, Jak Klemens Branicki i jego dwór, Białystok w XIX wieku.

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
0/ szczegóły
2 każda środa, 9:45 - 11:15, Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii, sala e-learning
Artur Konopacki 17/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.