Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacyjne i wychowawcze aspekty gier komputerowych 380-S1-2XABO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Wiedza: • Student posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu wykorzystania środowiska wirtualnej rzeczywistości w wychowawczym i dydaktycznym kontekście. • Student ma uporządkowaną wiedzę o cyfrowych zainteresowaniach uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej.

Umiejętności: • Student potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w zakresie analizy gier w celu skutecznego podejmowanych działań edukacyjnych i wychowawczych (projekt). • Student potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania i zaprojektowania wirtualnej przestrzeni wychowawczo-dydaktycznej (projekt).

Kompetencje społeczne: • Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w zakresu wychowawczego i dydaktycznego zastosowania gier komputerowych w pracy z uczniami oraz jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących strategie edukacyjne oparte na wirtualnej rzeczywistości.

Metody i kryteria oceniania:

Student dopuszczany jest do testu końcowego na ocenę przy osiągnięciu minimum 80% obecności na zajęciach. Do uzyskania przez studenta zaliczenia wymagane jest otrzymanie pozytywnej oceny z projektu

Zakres tematów:

- Historia i ewolucja przestrzeni gamingowej (3h)

- Korzyści i zagrożenia wynikające z uczestnictwa w świecie gier komputerowych (2h)

- Edukacja w pikselach - gry komputerowe w procesie kształcenia (4h)

- Narracja i symulacja w grach (2h)

- Grafika i wirtualna rzeczywistość (2h)

- Ocena projektów zaliczeniowych (2h)

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład, pogadanka, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 15:30 - 17:00, sala C2.2
Karol Kowalczuk 21/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.