Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunek do zmian klimatycznych-analiza danych zastanych. 440-SS2-1STA1
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Landau S., 2004, A Handbook of Statistical Analyses using SPSS (dostępny online).

Kossakowska B., Bedyńska S., Wprowadzenie do danych i podstawy pracy z programem IBM SPSS Statistic; Predictive Solution.

Górniak J., Wachnicki J., Pierwsze kroki w analizie danych SPSS for Windows; Predictive Solution.

SPSS manual: https://www.spss-tutorials.com/basics/

Efekty uczenia się:

KP7_WG2 ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki terminologii socjologicznej (zadania praktyczne, zaliczenie)

KP7_WG17 ma rozszerzoną wiedzę na temat stosowalności poszczególnych metod badawczych i technik zbierania danych, zna ich ograniczenia (zadania praktyczne, zaliczenie)

KP7_UW3 potrafi dokonać krytycznej oceny danych (zadania praktyczne, zaliczenie)

KP7_UW7 potrafi formułować własne opinie, wyciągać wnioski z analizy

KP7_KK3 potrafi krytycznie wykorzystywać źródła wiedzy (zadania praktyczne, zaliczenie)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie będzie polegało na wykonaniu zadań zbliżonych do tych, które będą wykonywane podczas zajęć w oparciu o przygotowany zbiór danych.

Studenci otrzymają zadania do rozwiązania w oparciu o przygotowany zbiór danych sondażowych. Zadaniem studentów jest rozwiązania zadań i podanie odpowiedzi. Studenci będą mieli do rozwiązania 5 zadań. Do zaliczenia przedmiotu uprawnia poprawnie rozwiązanie 3 z nich.

Zakres tematów:

- postawy wobec zmian klimatycznych mieszkańców krajów europejskich

- opinie na temat rozwiązywania problemów klimatycznych

- atrybucje zmian klimatu: kto jest za nie opowiedziany

- sposoby na graniczenie zużycia energii w opinii mieszkańców krajów europejskich

Metody dydaktyczne:

Podczas zajęć studenci będą analizować danych sondażowych w programie SPSS. Dane pochodzić będą z modułu Europejskiego Badania Społecznego, a poświęcone będą postrzeganiu zmian środowiskowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Alicja Zawistowska-Sadowska 10/ szczegóły
2 każda środa, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Alicja Zawistowska-Sadowska 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Filozofii, Instytutu Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)