Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jezyk obcy-Rosyjski-Lektorat cz.1 450-ZS2-1ROSL1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Афанасьева Н. Д., Лобанова Л. А., Экономика, Санкт-Петербург 2014.

Управление предприятием: основные фунции, [online: http://www.bkworld.ru/interest/interest_722.html].

Профессия бухгалтер, [online: http://obrazovanie66.ru/main_prof.php?profid=304].

Профессия бухгалтер, [online: http://enjoy-job.ru/professions/buhgalter/].

Efekty uczenia się:

KA7_UW1: Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu - ocena z przygotowania do zajęć.

KA7_UK1: Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu - ocena pracy domowej.

KA7_U01: Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności rolę przywódcy - ocena z aktywności w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po I semestrze. Student uzyskuje zaliczenie na podstawie wyniku testu, obecności, aktywności na zajęciach, wypowiedzi ustnych oraz pisemnych (prace domowe). Dopuszczalna w ciągu semestru jest jedna nieobecność bez konieczności odpracowywania. Nieobecności student zalicza w formie ustnej podczas konsultacji online. Nieodpracowane nieobecności są równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Конкуренция и монополия (Konkurencja i monopol). Mechanizmy rządzące rynkiem.

2. Деньги (Pieniądze). Środki płatnicze.

3. Управление предприятием (Zarządzanie przedsiębiorstwem). Słownictwo dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem.

4. Бухгалтер (Księgowy). Słownictwo dotyczące pracy księgowego. Obowiązki i wymagania wobec księgowego.

5. Структура современного производства (Struktura współczesnej produkcji). Elementy niezbędne do prawidłowego rozwoju przedsiębiorstwa.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, kształtujących wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 133
Anna Kulik 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.